Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

FAM-huset Frälsningsarmén

Tfn: 033-21 01 62
Fax: 033-21 01 63

Besöksadress: Hagvägen 10, FRISTAD
Postadress: Hagvägen 11, 513 32 FRISTAD
Föreståndare: Anna-Carin Sjöberg, 073-914 82 17
Placeringsansv: Anna-Carin Sjöberg, 033-21 01 62
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ensamstående föräldrar och föräldrapar med barn i åldern 0-12 år. Anknytningsproblem.
Psykosocial problematik
Intellektuell funktionsnedsättning/neuropsykiatriska funktionshinder.
Beroendeproblematik.
Gravida kvinnor som närmar sig förlossningen.
Skydd för förälder/barn.
Asylsökande familjer i behov av stöd.
Placeringar kan tas emot med kort varsel/akut, då vi har lediga platser.

Behandlingsinnehåll: Utredningar sker enligt BBIC, barns behov i centrum,/Signs of Safety, och ett tydligt uppdrag från socialtjänsten. Barnets behov är i fokus. Förälderns förmåga analyseras i förhållande till barnets behov.
Individuell utrednings- och behandlingsplan.
Kontaktmannaskap.
Behandling:
Undervisning i barn och föräldrakunskap. Omsorg och stöd i föräldrarollen.
Samspelsträning mellan förälder/barn. Trygghetscirkeln, Marte Meo
PYC - metod riktad till föräldrar med intellektuella funktionshinder
Babymassage
Individuella samtal med samtalsterapeut vid beroendeproblematik. Återfallsprevention.
Familjeterapi och anhörigstöd.
Metoder som används är KBT och MI.
Barnsamtal enl Tejping-metoden.
Praktiskt arbete, matlagning, städning samt tvätt enligt miljöterapeutiskt synsätt.

Geografi: I samhället Fristad 1,5 mil norr om Borås. Goda förbindelser med såväl tåg som buss.

Huvudman: Frälsningsarmén

Org nr: 802006-1688

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet via respektive socialsekreterare.

Språk: Engelska, persiska, danska, tyska, teckenstöd, spanska samt arabiska. Tolkförmedling används flitigt.

Övriga upplysningar: Regelbunden personalhandledning Anställd barnpsykolog, nära samarbete med BVC, öppen förskola och lokala grundskolan. Vi genomför vårt arbete med ständiga förbättringar inbyggt i vårt system, både i utredning, behandling och verksamhetens övergripande planering och uppföljning.

"FAM-huset Frälsningsarmén" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Inlärningsvårigheter
Läkemedelsberoende
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO