HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering

Mobil: 070 – 601 03 82
Tfn: 0706010382

Besöksadress: Sunnangränd 1, Alfta
Postadress: Sunnangränd 1, 82230 Alfta
Föreståndare: Tobias Larsson, 073-1759530
Placeringsansv: lisa.knape@spirarehab.se, 070 – 601 03 82
Platsantal: 13
Lagrum: SoL 7.1.3


Målgrupp: Män och kvinnor 18-70 år

Behandlingsinnehåll: HÖG MEDICINSK KOMPETENS
Läkare och sjuksköterska finns på plats dagligen och vi samarbetar med kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut för att erbjuda en bred rehabilitering utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Våra boendestödjare har hög formell och reell kompetens.

STRUKTUR
Vår verksamhet bygger på fasta rutiner, förutsägbarhet och trygghet. Dagliga meningsfulla aktiviteter, måltider, sömn och rekreation, med regelbundenhet och på fasta tider.

LOKALT SAMARBETE
Vi har lokala samarbeten med kommunen, företag, föreningar och ideella organisationer för att skapa meningsfull sysselsättning utifrån individens egna förutsättningar och intressen.

EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP
En god fysisk hälsa ger bra förutsättningar för psykiskt välmående. Daglig fysisk aktivitet ingår som en självklar del i den dagliga omvårdnaden, och utflykter i naturen görs varje vecka. Vi lägger stor vikt vid att få uttrycka sig kreativt för ökat välmående.

LARO & CENTRALSTIMULANTIA
Vi kan överta ansvaret för befintlig substitutionsbehandling och även ansvara för centralstimulerande (CS) läkemedelsbehandling vid ADHD om så önskas.

MOTIVERANDE SAMTAL
Motiverande samtal (MI) används som ett strukturerat sätt för vår personal att fånga upp en individs inneboende motivation till förändring, ta fasta på det friska och motivera till individuell utveckling.

ÅP
Vi bedriver återfallsprevention i grupp eller individuellt för de som behöver.

Geografi: Spiragården ligger centralt i samhället Alfta i södra Hälsingland. Här finns två matbutiker, handelsträdgård, simhall och tennishall bland annat. Det går bussar till vår närmaste stad Bollnäs och därifrån går det tåg till Stockholm.

Huvudman: AB Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering, ett familjedrivet företag

Org nr: 559215-2515

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi ser gärna att vi får direktkontakt med klienten innan denna kommer hit om det är möjligt. Vi kommer gärna på besök där klienten befinner sig om så önskas, annars fungerar digitala möten bra för oss.
Vi skickar en riskbedömning som vi önskar att någon som känner personen fyller i.
Vi kan vara behjälpliga med hämtning om så ösnkas.

Språk: engelska

Övriga upplysningar: Psykiaitriboende som kan ta emot personer med samsjuklighet

"Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Schizofreni
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO