Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Boheden

Tfn: 0278-177 81

Besöksadress: Lasarettsvägen 134, BOLLNÄS
Postadress: Box 226, 821 22 BOLLNÄS
Föreståndare: Marie Nordin, 070-385 01 72
Placeringsansv: Marcus Nygren, 010-4101911
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kvinnor och män i åldern 18-65 år med medfödda eller förvärvade sjukdomstillstånd i hjärnan, där de psykiska eller kognitiva problemen är framträdande, samt personer med utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Behandlingsinnehåll: KBT, HVB Utredningar med Psykiatriker, Psykolog samt Specialpedagog kan genomföras.
KBT, ART, MI

Geografi: Beläget i Bollnäs, ca 3 km från centrum. Förbindelser med buss finns.
Ca 27 mil norr om Stockholm

Huvudman: INOM Innovativ Omsorg i Norden AB

Org nr: 556782-9105

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Hembesök görs alltid innan inskrivning, studibesök är möjligt.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Möjlighet finns till att ta emot svåra klienter i anpassad miljö, tillgång till specialister med psykiatriker, specialpedagog, neuropsykolog samt sjuksköterskor finns

"Boheden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO