HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boheden

Tfn: 0278-177 81

Besöksadress: Heden 134, BOLLNÄS
Postadress: 821 30 BOLLNÄS
Föreståndare: Marcus Nygren, 070-299 24 47
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 10
Lagrum: LPT, LRV, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi välkomnar kvinnor och män i ålder 18-65 år. Personer som vistas hos oss har förvärvade, eller medfödda hjärnskador, utvecklingsförsening, autismspektrumstörning, funktionsnedsättning med olika problemskapande beteende som tvång, utåtagerande och självskadande.

Behandlingsinnehåll: Enheten har sin grund i kognitiv beteende terapi (KBT) och använder ett lågaffektivt bemötande (LAB). Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problem så att dessa minskar eller inte längre utgör ett hinder i livet.

Personalen arbetar utifrån tydliggörande pedagogik med arbetsmetoder som exempelvis bildstöd, schema och sociala berättelser för att stödja och motivera klienten. Intentionen är att hitta den egna drivkraften och strategier att hantera vardagen med ADL, stress samt sociala situationer som exempelvis läkarbesök, skola, arbetsplats mm.

Behandlingsarbetet inleds med en kartläggning av klientens svårigheter och resurser. I samråd med klienten upprättas sedan en genomförandeplan utifrån uppdrag, kartläggning, egna intressen och önskemål. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp på behandlingskonferens. Dokumentation sker enligt individens behov i centrum (IBIC).

På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger i samma hus, finns det möjlighet till olika former av träning och aktivering såsom matlagning, avslappning, målning, pyssel, taktilmassage, pedagogisk musikstund, utflykter, resor mm. Enheten genomför aktiviteterna enskilt eller i grupp utifrån syfte och klientens behov och förmåga

Geografi: Beläget i Bollnäs, ca 3 km från centrum. Förbindelser med buss finns.
Ca 27 mil norr om Stockholm

Huvudman: INOM Innovativ Omsorg i Norden AB

Org nr: 556782-9105

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Hembesök görs alltid innan inskrivning, studibesök är möjligt.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Möjlighet finns till att ta emot svåra klienter i anpassad miljö, tillgång till specialister med psykiatriker, specialpedagog, neuropsykolog samt sjuksköterskor finns

"Boheden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO