Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gotlands Vård & Psykiatri

Postadress: Box 3236, 350 53

Målgrupp: Vuxna kvinnor och män med psykiska funktionshinder där flera kan ha samsjuklighet som begåvningshandikapp, personlighetsstörningar, missbruk eller neuropsykiatri. Personer med stort omvårdnadsbehov.

Geografiskt läge: Vi finns på den sydligaste delen av Gotland kallas ligger c:a 6 mil från Visby. Området bjuder på fina naturupplevelser vid hav och i skog. Det finns ett rikt kulturutbud.

Övriga upplysningar: I Havdhem bedrivs släktforskning för att hitta nätverk till de boende som gått förlorat efter många års vistelse inom sjukvården.
Handikappanpassat boende.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män