HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekotopia

Tfn: 0380-496968/496995

Postadress: Box 35, 57821 Aneby

Målgrupp: Vi jobbar med kvinnor och män från 21 år i målgrupperna inom Neuropsykiatriska funktionshinder, ADHD, Tourettes- och Aspergers syndrom, OCD, Autismspektrum störningar, Psykossjukdomar, Personlighetsstörningar, Samsjuklighet, Missbruk relaterat ...

Geografiskt läge: Småland, Jönköpings Län, Aneby Kommun.

Övriga upplysningar: Ekotopia arbetar helt individuellt och är anpassat utifrån det uppdrag som den ansvarige uppdragsgivaren lämnat vid placeringen.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Par