Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekotopia

Tfn: 0380-496968/496995

Besöksadress: Gröna Vägen 1-3, Aneby
Postadress: Gröna Vägen 1-3, 57831 Aneby
Föreståndare: Mattias Rosenberg, 0380-49 69 94
Placeringsansv: Johan Hjertberg, 0380-49 69 95
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.3


Målgrupp: Våra målgrupperna är

* Neuropsykiatriska funktionshinder, ADHD, Tourettes- och Aspergers syndrom, samt övriga autismspectrumstörningar.
* Samtliga psykossjukdomar
* Personlighetsstörningar
* Samsjuklighet
* LRV- 1991:1129
* LPT- 1991:1128
* LVM § 27

Neuropsykologiska/Neuropsykiatriska utredningar kan genomförs enl. uppdrag från uppdragsgivare av psykolog/kurator/läkare vid förfrågan och önskemål.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med.

* KBT
* DBT
* ART
* MI
* ÅP
* NADA-Akupunktur

Personalen på Ekotopia har en gedigen utbildning och erfarenhet inom området så även vikarier. Vi vill sträva efter att vara en högklassig personalgrupp med höga mål för verksamheten som skall generera bra resultat.

Ekotopias behandlingsgrupp är ett team som är sammansatt efter en bred specialistkompetens inom psykiatrin, Behandlingsgruppen arbetar med sessioner flera dagar i veckan utifrån aktuell problematik, mående och uppdrag. Arbetet skall spegla individens vistelse på Ekotopia från början till slut och genom detta uppnå delmål och mål utifrån genomförande planer.

Läkare finns en heldag var 14 dag samt tillgänglig via telefon om situation uppstår.

Kurator samt KBT terapeut finns 1-2 dagar i veckan på Ekotopia.

Geografi: Småland, Jönköpings Län, Aneby Kommun.

Huvudman: Läkemedelsgruppen Sverige AB

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta verksamheten för mer information.

Övriga upplysningar: Arbetet är individuellt anpassat utifrån den problematik som föreligger tillsammans kunnig, erfaren personal med mångårig erfarenhet inom våra områden gör att Ekotopia är det som vi utger oss för att vara -ett boende med kvalité-. Samtliga uppdragsgivare/boende har lämnat goda omdömen om Ekotopia i den senaste undersökningen som är gjord i november.

Vår verksamhet bygger på respekt för de boendes självbestämmande och integritet samt stärka den boendes möjlighet till delaktighet och inflytande över hur insatserna utformas och när insatsen ges så att den boende upplever en god livskvalité. Service, omvårdnad och behandling ska ha sin utgångspunkt i att den enskildes funktioner för den dagliga livsföringen upprätthålls samt att social isolering motverkas från dag 1 på Ekotopia. Behålla socialt nätverk är en viktig del och omvårdnaden ska genomsyras av grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han eller hon vill leva sitt liv utifrån bästa hjälpen på Ekotopia.

Det finns möjlighet till många fritidsaktiviteter efter intresse och förmåga. Ekotopia har även egna hästar och uppfödning. All sysselsättning är frivillig.

"Ekotopia" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO