HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Skämningsfors

Tfn: 0502-50136
Fax: 0502-50218

Besöksadress: Skämningsfors 1, Brandstorp, Brandstorp
Postadress: Skämningsfors 1, 566 93 Brandstorp
Föreståndare: Enhetschef Lena Sveningsson, 073-6988440
Placeringsansv: Morgan Darius, 070-2445623
Platsantal: 21
Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 4.1


Målgrupp: Partnergruppen Skämningsfors erbjuder möjlighet till kvalificerad omvårdnad, vård,sysselsättning och återhämtning för personer med allvarliga psykiska funktionshinder, neuropsykiatriska problembilder och somatiska problem. Vuxna män och kvinnor över 20 år, även klienter LVM 27§.
Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

Behandlingsinnehåll: Skämningsfors är en utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning. En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk kommer att vara en del av arbetet kring den boende. Metodiskt arbete enligt ESL (ett självständigt liv) utifrån olika tema områden.
Den samlade kompetensen med erfaren, engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet.
Vår personal har hög kompetens och erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom rättspsykiatrin samt arbete med särskilt vårdkrävande personer i både öppen och sluten vård.
Verksamhetens personal består av psykiatrisjuksköterska, behandlingsassistent/skötare, arbetsterapeut och läkare.

Tillsammans med kontaktperson och arbetsterapeut upprättar klienten sin egen individuella genomförandeplan utifrån uppdrag och enligt IBIC , ett veckoschema som innefattar sysselsättning, olika aktiviteter för att uppnå en struktur och meningsfullhet i tillvaron.
Med grund i uppdrag och behov.

Det finns även möjlighet till extern sysselsättning.

Geografi: Habo kommun i Jönköpings län. Vårdenheten är vackert belägen på Vätterns västra strand på landsbygden strax utanför Brandstorp, på väg 195, 4 mil norr om Jönköping.
Enheten är inrymd i den gamla herrgården Skämningsfors , med anor från 1600-talet. Lanthandel finns på gångavstånd.

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Vi tar emot personer från hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan görs till Morgan Darius. Därefter träffar Morgan och enhetschef Lena Sveningsson klienten och sedan planeras studiebesök på enheten in. Inskrivning sker efter överenskommelse med placerande kommun.

Språk: Engelska, Italienska, Spanska, Serbiska, Romani

Övriga upplysningar: Enheten kan erbjuda flera olika typer av boende med högre eller lägre grad av tillsyn.
Personal har kontinuerlig metodhandledning enligt ESL.
Ramavtal : Trollhättans stad, Kommunförbundet Skåne, Stenungsunds kommun, Ale kommun, Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, Orust kommun, Tjörns kommun, Migrationsverket, Göteborgs stad,

"Skämningsfors" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO