HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Iris Utvecklingscenter Hestra

Mobil: 0707 58 25 19
Tfn: 0370-34 55 00
Fax: 0370 - 33 50 01

Besöksadress: Terrassvägen 4, Hestra
Postadress: Box 130, 335 03 HESTRA
Föreståndare: Camilla Jardevall, 0392 - 375 07
Placeringsansv: Placeringskoordinator, 0200 - 21 77 00
Platsantal: 24
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Mitt i Hestra, i det f d turisthotellet med utsikt över Isabergs skidanläggning ligger Iris Utvecklingscenters behandlingshem. Vi är en specialiserad behandlingsenhet mot missbruk/beroende, kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Vi lägger stor fokus på basstrukturen. Alla klienter har ett individuellt veckoschema med olika insatser utifrån det individuella behovet, schemat utvärderas varje vecka. Till oss kommer vuxna män och kvinnor över 20 år. Individuella behandlingsinsatser sker både i grupp och individuellt. Det ingår kartläggning av klientens funktionsnivå i vardagen. Vi har nattbemanning. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

Behandlingsinnehåll: PSYKISK OHÄLSA
Omvårdnad
•Inventering psykiskt status
•Konsultläkare, psykiatri
•Läkemedelsbehandling
•Läkemedelsnedtrappning

Terapi
•Gruppsamtal
•Individuella samtal
•Kvinno- och mansgrupp

Social rehabilitering
•ADL-träning
•Daglig planering / Struktur
•Ekonomisamtal / Planering
•Fritidsaktiviteter
•Möjlighet att prova på olika aktiviteter
•Skapande aktiviteter
•Träningslägenheter. Boendestödjare finns kopplad till lägenheterna.
•Arbetsträning

Grön hälsa
•Naturbaserade aktiviteter
•Avspänning
•Fysisk aktivitet
•Medveten närvaro / Mindfulness

BEROENDE/MISSBRUK
•ÅP – Återfallsprevention
•MI – Motiverande samtal
•Samtalskontakt i grupp och individuellt
•Beroendelära
•Läkemedelsnedtrappning
•Medveten närvaro / Mindfulness

FYSISK HÄLSA
•Friskvård
•Fysisk aktivering
•Massage / Taktil massage
•Strukturerade promenader
•Vattenträning
•Akupunktur – NADA

Geografi: 6 mil SV Jönköping i Gislaveds kommun.

Huvudman: Iris Utvecklingscenter Hestra

Org nr: 556556-8848

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten/Uppdragsgivare bokar tid med Iris Utvecklingscenter för ett studiebesök med klienten. Vid studiebesöket erhåller uppdragsgivare samt klienten information om Iris Utvecklingscenter, arbetssätt, mm. Därefter genomförs en strukturerad intervju med klient. Om alla är nöjda efter detta besök vidtar en planering mellan socialtjänsten/uppdragsgivare och Iris Utvecklingscenter ang. när klienten kan skrivas in. Ibland behövs avgiftningar göras innan mm.
Vid inskrivningen tas klienten emot av tilldelad kontaktperson, informeras om hur den närmaste tiden på Iris Utvecklingscenter kommer att se ut. Klienten får också sitt rum och träffar även Iris Utvecklingscenters sjuksköterska för ett samtal, och lämnar också då e v mediciner. Tid bokas också in för inskrivningssamtal med Iris Utvecklingscenters psykiater.

Språk: Finska.

Övriga upplysningar: Samtliga enheter vid Iris Utvecklingscenter kan erbjuda komplett neuropsykiatrisk utredning som en tilläggstjänst till ordinarie behandling. Det är ofta ett utmärkt tillfälle att genomföra denna utredning när klienten finns på plats, är drogfri och utan tidsspillan eller störande avbrott kan genomgå samtliga delar av den omfattande undersökningen.

Personer med långvarigt tablettmissbruk som man inte lyckats behandla i öppenvård. Våra läkemedelsnedtrappningsarbeten är vida överlägsna de som man genomför i öppenvård när det gäller framgång. Detta beror på att vi gör dessa i en trygg och omhändertagande miljö samt i en långsammare takt.

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

I Stockholm och Jönköping erbjuder vi kvalificerad stödboende, träningslägenheter och skyddat boende.
Iris Utvecklingscenters kvalificerade stödboende, träningslägenheter/skyddat boende erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Alla insatser sker i samverkan med klient, nätverk och uppdragsgivare.
I Iris träningslägenheter/skyddat boende bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd och tv.

"Iris Utvecklingscenter Hestra" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
LRV PERMISSION
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO