HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Iris Utvecklingscenter Hestra

Mobil: 0707 58 25 19
Tfn: 0370-34 55 00
Fax: 0370 - 33 50 01

Besöksadress: Terrassvägen 4, Hestra
Postadress: Box 130, 335 03 HESTRA
Föreståndare: Camilla Jardevall, 0392 - 375 07
Placeringsansv: Placeringskoordinator, 0200 - 21 77 00
Platsantal: 25
Lagrum: LRV, LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Mitt i Hestra, ligger Iris Utvecklingscenter Hestra. Vi är en specialiserad behandlingsenhet mot missbruk/beroende, kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Till oss kommer män och kvinnor mellan 20-60 år.
Vi lägger stort fokus på basstrukturen i våra behandlingar. Du som klient har ett anpassat veckoschema med olika insatser utifrån det individuella behovet, och schemat utvärderas varje vecka. Individuella behandlingsinsatser sker både i grupp och individuellt. I behandlingen ingår även kartläggning av din funktionsnivå i vardagen. Vår leg. arbetsterapeut gör även aktivitetsbedömningar, analyser och tränar aktivitet i samarbete med klienten. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

Behandlingsinnehåll: PSYKISK OHÄLSA
Omvårdnad
•Inventering psykiskt status
•Konsultläkare, psykiatri
•Läkemedelsbehandling
•Läkemedelsnedtrappning

Terapi
•Gruppsamtal
•Individuella samtal
•Kvinno- och mansgrupp

Social rehabilitering
•ADL-träning
•Daglig planering / Struktur
•Ekonomisamtal / Planering
•Fritidsaktiviteter
•Möjlighet att prova på olika aktiviteter
•Skapande aktiviteter
•Träningslägenheter. Boendestödjare finns kopplad till lägenheterna.
•Arbetsträning

Grön hälsa
•Naturbaserade aktiviteter
•Avspänning
•Fysisk aktivitet
•Medveten närvaro / Mindfulness

BEROENDE/MISSBRUK
•ÅP – Återfallsprevention
•MI – Motiverande samtal
•Samtalskontakt i grupp och individuellt
•Beroendelära
•Läkemedelsnedtrappning
•Medveten närvaro / Mindfulness

FYSISK HÄLSA
•Friskvård
•Fysisk aktivering
•Massage / Taktil massage
•Strukturerade promenader
•Vattenträning
•Akupunktur – NADA

Geografi: 6 mil SV Jönköping i Gislaveds kommun.

Huvudman: Iris Utvecklingscenter Hestra

Org nr: 556556-8848

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten/Uppdragsgivare bokar tid med Iris Utvecklingscenter för ett studiebesök med klienten. Vid studiebesöket erhåller uppdragsgivare samt klienten information om Iris Utvecklingscenter, arbetssätt, mm. Därefter genomförs en strukturerad intervju med klient. Om alla är nöjda efter detta besök vidtar en planering mellan socialtjänsten/uppdragsgivare och Iris Utvecklingscenter ang. när klienten kan skrivas in. Ibland behövs avgiftningar göras innan mm.
Vid inskrivningen tas klienten emot av tilldelad kontaktperson, informeras om hur den närmaste tiden på Iris Utvecklingscenter kommer att se ut. Klienten får också sitt rum och träffar även Iris Utvecklingscenters sjuksköterska för ett samtal, och lämnar också då e v mediciner. Tid bokas också in för inskrivningssamtal med Iris Utvecklingscenters psykiater.

Språk: Finska.

Övriga upplysningar: Samtliga enheter vid Iris Utvecklingscenter kan erbjuda komplett neuropsykiatrisk utredning som en tilläggstjänst till ordinarie behandling. Det är ofta ett utmärkt tillfälle att genomföra denna utredning när klienten finns på plats, är drogfri och utan tidsspillan eller störande avbrott kan genomgå samtliga delar av den omfattande undersökningen.

Personer med långvarigt tablettmissbruk som man inte lyckats behandla i öppenvård. Våra läkemedelsnedtrappningsarbeten är vida överlägsna de som man genomför i öppenvård när det gäller framgång. Detta beror på att vi gör dessa i en trygg och omhändertagande miljö samt i en långsammare takt.

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

I Stockholm och Jönköping erbjuder vi kvalificerad stödboende, träningslägenheter och skyddat boende.
Iris Utvecklingscenters kvalificerade stödboende, träningslägenheter/skyddat boende erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Alla insatser sker i samverkan med klient, nätverk och uppdragsgivare.
I Iris träningslägenheter/skyddat boende bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd och tv.

"Iris Utvecklingscenter Hestra" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ESL
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Trauma
Yoga
ÅP
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO