HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Tallgården i Viserum

Tfn: 0495-153 60
Fax: 0495-302 25

Besöksadress: Kullevägen 6, VIRSERUM
Postadress: Kullevägen 6, SE-57771 VIRSERUM
Föreståndare: Cathrine Borg, 0495-15360, 073-0251172
Placeringsansv: Marina Brundin, 0495-15360
Platsantal: 27
Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: Behandling för vuxna med missbrukproblematik, ofta i kombination med psykisk ohälsa sk samsjuklighet.
Boende för vuxna med psykiskt funktionshinder.

Behandlingsinnehåll: För att säkerställa att evidens uppnås har Tallgården till betydande delar valt att följa de rekommendationer som ges i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Sverige.

Tallgårdens teoretiska behandlingsmodell är baserad på systemteorin i tankar kring mänskliga system i ständig förändring och utveckling. Både vår teoretiska behandlingsmodell likväl som de metoder som används, KBT, MI, Återfallsprevention och Lösningsfokuserad terapi, bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KBT-terapin på Tallgården sker i nära samarbete mellan klienten, KBT-terapeut, psykiater, sjuksköterska och behandlingspersonal/kontaktpersoner på Tallgården. Ett viktigt mål i behandlingen av samsjuklighet är att klienten får lära sig färdigheter och strategier för sin psykiatriska problematik, utan att falla tillbaka in i missbruksproblematiken.

Många klienter har stort behov av yttre struktur för att på sikt öka den egna autonomin. Detta övar klienten upp bland annat genom dagsscheman och veckoscheman.

Exempel på behandlingsmomenten utifrån KBT är bla enskild samtalsbehandling med terapeut,beteenderegistrering, handledd träning , exponering, mm. Även gruppmoment med modulbaserade kurser såsom Återfallsprevention, ADHD kurs.

Varje vecka återkommer schemalagda fysiska aktiviter med syfte att uppnå en förbättrad fysisk hälsa och ökad förmågan till social samvaro. Dessutom odla nya intressen som kan fortgå efter behandlingsvistelsen.

Klienterna har möjlighet delta Odlingsgrupp, Skapagrupp och Matlagningsgrupp, dessa grupper är mycket uppskattade. Dels är aktiviteterna trevliga i sig men kan också vara lärorika och öka förmågan att gemensamt samarbeta i grupp.

Geografi: Tre mil söder om Hultsfred.

Org nr: 556379-9096

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Direkt till Tallgården via socialtjänst eller Kriminalvården.

Språk: Engelska, tyska

Övriga upplysningar: Handledning ges psykolg. Neuropsykologisk utredningar kan utföras.
I teamet ingår bla KBT terapeuter, sjuksköterskor och behandlingspedagoger/assistenter, undersköterskor. Verksamheten har även knutna till verksamheten distriktsläkare, psykiater med mångårig erfarenhet från missbrukarvård, kriminalvård och flyktingpsykiatri samt neuropsykolog för utredningar.
Behandling bedrivs i villor. Samtliga byggnader ligger i mindre kvarter i utkanten av samhället. Verksamheten har dessutom eget gym, snickeri samt bastu.

"Tallgården i Viserum" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
CRA
ESL
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
SBNT
Trauma
ÅP
Inriktning
HBTQ
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO