HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ljungagården

Tfn: 0372-160 03
Fax: 0372-162 36

Besöksadress: Ljungagårdens vårdhem, Ljungby
Postadress: Södra Ljunga, 341 91 Ljungby
Föreståndare: Enhetschef Louise Morus, 076- 3096202
Placeringsansv: Morgan Darius, 0702-445623
Platsantal: 21
Lagrum: SoL 7.1.2


Målgrupp: Vi tar emot personer med omfattande psykiatrisk problematik, som ofta har andra funktionshinder. Exempel på kombinationer med andra funktionshinder är utvecklingsstörning i kombination med psykossjukdom och/ eller andra psykiska sjukdomar, psykossjukdom med somatiska åkommor, personer med förvärvade hjärnskador och personer som är rullstolsburna och har en psykisk funktionsnedsättning.

Behandlingsinnehåll: Vi har som mål att ge högkvalitativ vård och behandling till de boende. Omvårdnadsarbetet utgår från den enskildes problem, resurser och behov. Det syftar till att stärka, förbättra, bibehålla och återskapa färdigheter hos individen. Målet med behandlingen är ytterst att öka den enskildes livskvalitet.

På Ljungagården har vi gedigen erfarenhet av vård och behandling av personer med olika psykiatriska tillstånd. Vi står för god omvårdnad och strävar alltid efter ett professionellt bemötande. Den samlade kompetensen med erfaren, engagerad personal medför en trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Vi hjälper klienterna att strukturera sin vardag genom ADL-träning och genom att träna social samvaro. Vi erbjuder målinriktad träning att steg för steg klara Ett Självständigt Liv (ESL-modellen) i sin egen hemmiljö.

Vårt motto är att allt är möjligt och vi gör gärna speciallösningar, vilket många uppdragsgivare uppskattar.

Både gemensam och individuell aktivitet utformas utifrån uppdrag. Vi kan bl.a. erbjuda aktivitet med hästar då vi på enheten har ett stall med två hästar.

Vi talar utöver svenska även engelska och tyska.

Geografi: Vårdenheten är belägen ca 1 mil sydost om Ljungby och ca 1.5 mil från Älmhult. Buss till Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Huvudman: Partnergruppen svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Vi tar emot personer från hela landet och vi kan ta emot alla dagar i veckan, även med kort varsel. Vi ordnar även hämtningar/transporter i egna bussar/bilar om behovet finns.

Ramavtal: Kommunförbundet Skåne, Trollhättans Kommun, Vänersborgs kommun, Borås stad.

Inskrivningsförfarande: Tel kontakt + pers.besök av boende + handläggare från kommun/landsting.

Språk: Engelska. Bosnien, Rumänska, Ungerska, Albanska, Kroatiska, Franska.

Övriga upplysningar: Boendet kan erbjuda flera olika typer av boende med högre eller lägre grad av support/tillsyn. Flera lägenheter av LSS-standard.

"Ljungagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO