Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ljungagården

Tfn: 0372-160 03
Fax: 0372-162 36

Besöksadress: Ljungagårdens vårdhem, Ljungby
Postadress: Södra Ljunga, 341 91 Ljungby
Föreståndare: Enhetschef Eleonor Löfstedt, 076- 309 25 10
Placeringsansv: Morgan Darius, 0702-445623
Platsantal: 21
Lagrum: SoL 7.1.2


Målgrupp: Ljungagården är det lilla vårdhemmet som riktar sig till personer med psykiska funktionhinder, ofta med en multipel problembild med inslag av sociala och/eller fysiska problem. Här erbjuds man ett tryggt boende med kvalificerad omvårdnad, vård och behandling och möjlighet till återhämtning.

Behandlingsinnehåll: Innehållet i vistelsen styrs dels av uppdragsbeskrivning men även av resultat i CAN-skattning. En individuell vård-/genomförandeplan upprättas, tillsammans med den boende/anhöriga, placerande handläggare och vår personal, efter psykiatrisk bedömning och beteendeobservationer. Ett aktivitetsschema upprättas som stöd för genomförandet av planeringen. Schemat beskriver både tränings-/behandlingsmoment men även fritidssysselsättning och egen tid. Vår arbetsterapeut kan vb. göra funktionsbedömning med AMPS. Vi arbetar med en kognitiv grundsyn på problemlösning för den enskilde boende och vi använder oss av ESL-metodik.
Planerna revideras fortlöpande och var tredje månad får handläggare en vårdlägesrapport där resultat av träning/behandling presenteras.

Geografi: Vårdenheten är belägen ca 1 mil sydost om Ljungby och ca 1.5 mil från Älmhult. Buss till Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Huvudman: Partnergruppen svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Vi tar emot personer från hela landet och vi kan ta emot alla dagar i veckan, även med kort varsel. Vi ordnar även hämtningar/transporter i egna bussar/bilar om behovet finns.

Inskrivningsförfarande: Tel kontakt + pers.besök av boende + handläggare från kommun/landsting.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Boendet kan erbjuda flera olika typer av boende med högre eller lägre grad av support/tillsyn. Flera lägenheter av LSS-standard. All personal handledes av psykolog.

"Ljungagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO