Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ringshyttans behandlingshem

Postadress: Disponentvillan, Striberg, SE-713 93 NORA

Målgrupp: Kvinnor/flickor 18-26 år

Geografiskt läge: Verksamheten är belägen i Striberg, 8 kilometer utanför Nora.

Övriga upplysningar: Personalen har alla någon form av kognitiv utbildning och arbetar efter det kognitiva förhållningssättet. Bemanning med minst två personal dygnet runt.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar