Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Kronbacken - Vision omsorg AB

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Psykisk problematik

Målgrupp

Kronbacken riktar sig till personer mellan 22-65 år som till följd av t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende (ex.

Geografiskt läge

Åtvidabergs kommun

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Kronvägen 11
597 97 ÅTVIDABERG

Sökkategorier

Lagrum
LPT, LRV, LVM, SoL 4.

Målgrupp
Gravida, Kvinnor och män, Par

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska ...