HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

05 jun

Kronbacken - Vision omsorg AB

Mobil: 0766477138
Tfn: 010-264 08 51

Besöksadress: Kronvägen 11, Åtvidaberg
Postadress: Kronvägen 11, 597 97 ÅTVIDABERG
Föreståndare: Therese Holm, 010-264 08 51
Placeringsansv: Madeleine Naredahl, 072-566 33 50
Platsantal: 21
Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 4.1


Målgrupp: Kronbacken riktar sig till personer mellan 22-65 år som till följd av t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende (ex. kriminalitet) och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel och de krav som ställs i samhället. Till Kronbacken kan man komma som par och husdjur får följa med.

Vuxna individer med stora individuella behov där institution ställer för höga krav på samspel och traditionellt boendestöd inte räcker till

Vuxna individer som har provat flera behandlingsformer utan att nå framgång

Behandlingsinnehåll: Hos oss på Kronbacken i Falerum, Åtvidaberg, bedriver vi vad vi kallar för Bo-socialt stöd i kollektiv form. Det innebär att klienten når en större självständighet i livet tillsammans med trygg, professionell och beteendeinriktad personal. Målsättningen med vistelsen på Kronbacken är att klienten ska förändra sitt sociala utanförskap, få sin chans och hitta sin väg tillbaka till samhället.
Hos oss utformar vi ett erbjudande om att förändra sitt liv tillsammans med oss. Vi tar ansvar för våra klienter och vi hittar rätt verktyg för att skapa rätt förutsättningar.

Klienten tilldelas en mentor på Kronbacken som huvudansvar för utvecklings- och förändringsarbetet jämte föreståndaren.

Klienten erhåller Bo-Socialt stöd i egen lägenhet med tillgång till personal under hela dygnet. Boendet är beläget på Kronvägen i Falerum i Åtvidabergs kommun.

Klienten får ett individuellt schema där målsättningen kan vara en daglig sysselsättning, ADL-träning och stöd i vardagen.

På Kronbacken finns MRT, CRA, ÅP, TA och ART. Vi praktiserar även självhjälpsmetoder så som Tapping och Havening för att lära klienten att själv kunna lindra stress- och ångestpåslag.

Vi arbetar för att nå en större självständighet i livet tillsammans med trygg och professionell, beteendeinriktad behandlingspersonal, sjuksköterska med specialistkompetens för NP och psykossjukdomar, psykiatriker och Föreståndare.

www.visionomsorg.se
Föreståndare: Therese Holm, 073 029 52 59

Geografi: Åtvidabergs kommun

Huvudman: Vision Omsorg AB

Org nr: 556768-5101

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Kronbacken: https://www.visionomsorg.se/kronbacken. På Kronbacken erbjuder vi plats för din klient med såväl kortare som längre behov av insats. För den klienten som har behov av behandling eller med målet att minska och lindra sitt missbruk finns på Kronbacken MRT, MI-grupp, CRA, A-CRA, Återfallsprevention och stödsamtal med sjuksköterska. Vi har ett välfyllt schema för andra aktiviteter, t.ex. Natur och Kultur, idrottshallen, pingis, gym och månadsaktivitet. Vi vänder oss till klienter med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och kognitiva funktionsnedsättningar. Se gärna vår uppdaterade hemsida för mer info.

Kronbacken erbjuder tre typer av boendeformer inom verksamhetens ramar:
Längan består av fem rum i korridorboende med gemensamhetskök. Rummen är utrustade med egen toalett/dusch, kyl och möblering för en 1a utan kök. Här bor med fördel den som har behov av närhet till personal och övriga kontaktytor samt den med kortare placeringstid. Längan ligger i Kronbackens huvudbyggnad. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.
Lägenhet Kronbacken är 2rok, fullt utrustade och dessa ligger inom fastighetens område och inom tillståndet. Här bor med fördel den som har behov av och förmåga till mer individuellt boende. Här finns all möjlighet att träna på att sköta eget hushåll. Men det är självfallet med närhet till personal och övriga kontaktytor samt att vi prioriterar den med längre placeringstid till dessa platser. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.
Boendestöd erbjuds efter behov. Vi har sex stycken lägenheter knutna till verksamheten där klienter har möjlighet att ha sin insats än mer individuell.

Titta gärna in på sociala medier för att se mer av vår dagliga verksamhet, du hittar oss på Facebook och instagram (vision omsorg).

Förfrågningar tas emot av (madeleine.naredahl@visionomsorg.se, 072-566 33 50 eller Veronica Gustavsson (veronica.gustavsson@visionomsorg.se, 072-239 95 57)

"Kronbacken - Vision omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
CRA
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Gravida
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO