HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Schedevi HVB

Tfn: 0494-200 38
Fax: 0494-201 03

Besöksadress: Schedevi Slott, RIMFORSA
Postadress: Schedevi, 590 41 RIMFORSA
Föreståndare: Maria Bäcklund, 010-707 50 14
Platsantal: 46
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Män och kvinnor 20-70 år. Psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering. Verksamheten har har mångårig erfarenhet och kompetens att bemöta individer med ett utmanande beteende.

Geografi: 3,5 mil söder om Linköping.

Huvudman: Schedevi Psykiatri AB

Org nr: 556247-5367

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Besök hos placeraren och sammanträffande med den aktuelle boenden.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: 46 platser fördelade på två boendeenheter 35+5+6 samt 7 träningslägenheter. Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns.

"Schedevi HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 110915_Schedevi_5251
Diagnosgrupp
Dubbeldiagnos
Schizofreni
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO