HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Röingegården

Tfn: 0451-145 49
Fax: 0451-106 88

Besöksadress: Röinge 5280 281 92 Hässleholm, HÄSSLEHOLM
Postadress: Box 4, 281 21 HÄSSLEHOLM
Föreståndare: Jesper Lindén, 0451-409 61
Placeringsansv: Jesper Lindén, 0451-409 61
Platsantal: 37 dygnet runt platser och 10 öppenvårdsplatser
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Röingegården är ett boende med särskild service för vuxna personer med psykisk ohälsa.
Verksamheten ägs och drivs av Föreningen Röingegården. Företagsformen innebär att verksamheten drivs utan vinstintressen. All eventuell vinst används till utveckling av vård, stöd och insatser och andra kvalitetsförbättringar i verksamheten. Vi arbetar på uppdrag av kommuner och landsting.
Verksamheten har totalt 49 platser varav 10 är öppenvårdsplatser s.k. daglig verksamhet.

Enheter & lägenheter
En av Röingegårdens styrkor är att kunna erbjuda anpassade vistelseformer, på enheter, separata lägenheter på Röingegården samt lägenheter i centrala Hässleholm. Möjligheterna är många.
Verksamheten har:
• 39 dygnet runt platser enligt 7.1.2 SoL
• 10 platser enligt 7.1.3 SoL (lägenheter utanför Röingegården)
• 10 öppenvårdsplatser enligt 7.1.4 SoL
Platserna är indelade i 4 enheter på Röingegården: Cedar, Villa
Novum och Qupolen; 5 separata lägenheter knutna till enheterna på Röingegården, samt 8 lägenheter i centrala Hässleholm.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar aktivt med individuell vård och behandling vilket innebär att varje klient upprättar en egen behandlingsplan och ett eget veckoschema tillsammans med kontaktpersonerna. Vi erbjuder möjlighet till daglig sysselsättning i trädgård, snickeri, biltvätt, städ, tvätt, kök, hantverk och annan sysselsättning. Vi ordnar även externa praktikplatser och har ett nära samarbete med folkhögskola för att ge möjlighet till studier under vistelsetiden.

Behandlingsmodell/ideologi:

Röingegården arbetar utifrån lösningsfokus och ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Metoder vi arbetar med är:

• MI - Motiverande arbete
• ESL – Ett Självständigt Liv
Daglig sysselsättning


•

Målet är att klienten bättre ska kunna hantera sin situation och sin problematik och stärkas i sin självkänsla och självförtroende genom positiva erfarenheter, för att kunna gå mot ett självständigare liv med möjlighet till utsluss till någon form av eget boende.

Geografi: Naturskönt läge ca 5 km utanför Hässleholms centrum

Huvudman: Föreningen Röingegården

Org nr: 837000-3991

Upptagningsområde: Vi tar emot klienter från hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning efter biståndsbeslut enligt SoL, LRV, LPT

Språk: Svenska, engelska, nederländska, spanska, tyska, danska, polska, bosniska, kroatiska, serbiska

Övriga upplysningar: Det arbete som bedrivs på Röingegården ska genomsyras av verksamhetens värdegrund som utgörs av fyra ledord, dessa är:

Trygghet
varje individ ska erbjudas en tydlig struktur och inramning för att känna trygghet på Röingegården.

Bemötande
varje möte ska utgå från ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Varje individ är unik och ska bemötas individuellt utifrån sin situation här och nu.

Kompetens
se möjligheter i alla situationer och ta tillvara individens egen kompetens och egna resurser. Att förstå individen och uppdragsgivarens behov samt att agera professionellt utifrån sin yrkesroll.

Utveckling
hjälpa individen att utvecklas som människa och känna framtidstro. Att sträva efter hög kvalitet på vårdkedjearbetet med fokus på uppföljning, återkoppling och resultat.

Röingegårdens verksamhet är certifierade enligt ISO 9001:2008 utförd av DNV (Det Norske Veritas).

"Röingegården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO