HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Klinta

Tfn: 0413-234 96
Fax: 0413-271 40

Besöksadress: Klinta Snogeröd gård 654, HÖÖR
Postadress: 243 95 Höör HÖÖR
Föreståndare: Lotta Malmros, 0413-234 96
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-246 48 32
Platsantal: 24
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi välkomnar män och kvinnor från 18 år och uppåt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med missbruk eller annan samsjuklighet.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen, med en anpassad och tydlig struktur. Behandlingsinsatser i kombination med daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter ger klienten en balans i tillvaron.

Vi erbjuder:
Individuell behandling
Olika funktionsbedömningar och utredningar
Underhållsbehandling
Psykoterapi ADHD
Arbetsminnesträning
Återfallsprevention
MI samtal
Nada- behandling
Mindfullness
Avslappningsmassage
Ångestskola
CRA
Dagverksamhet

Vårt aktivitetscenter som ligger i nära anslutning till våra enheter har som målsättning att ta tillvara varje klients resurser och initiativkraft. Vid inskrivningen informerar vi om vårt aktivitetscenter och de aktiviteter och den sysselsättning som finns att tillgå. Utifrån genomförandeplanen anpassar vi aktiviteter som utvecklar klientens förmågor och färdigheter. Exempel på aktiviteter är snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum, daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning mm. Vi kan även anordna praktikplatser.

I aktivitetsutbudet ingår även bollsport och träning på ett lokalt gym.

Geografi: Björkvik Klinta ligger i utkanten av Höör mitt i Skåne. Bra förbindelser med allmänna kommunikationsmedel. Möjlighet att hämta och lämna vid tåg och flyg.

Huvudman: Björkviks Vårdhem Aktiebolag som sedan februari 2014 är en del av Humana

Org nr: 556257-3575

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/studiebesök och samtal.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

Övriga upplysningar: Har en egen avdelning för kvinnor.
Vi tar emot personer enl. SoL, HSL, Öppen psykiatrisk tvångsvård, Öppen rättpsykiatrisk tvångsvård, LVM §27, Vårdvistelse, Kontraktsvård.

"Klinta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
DBT
ESL
KBT
Kognitiv Psykoterapi
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO