Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björkvik-Klinta

Tfn: 0413-234 96
Fax: 0413-271 40

Besöksadress: HÖÖR
Postadress: Klinta Snogeröd gård 654, 243 95 Höör HÖÖR
Föreståndare: Lotta Malmros, 0413-23496
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072 246 48 32
Platsantal: 24
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vi välkomnar klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med missbruk eller annan samsjuklighet.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med en individanpassad behandling och denna utförs både individuellt och i grupp. Den individuella genomförandeplanen speglar klientens behov, önskemål samt resurser och formar innehållet i behandlingen.

Vi erbjuder utredning som utförs av tvärprofessionella team samt flera olika behandlingsmetoder såsom:

•Psykoterapi för vuxna personer med ADHD
Arbetsminnesträning
•Återfallsprevention
Ångestskola
MI-samtal
•Öronakupunktur
•Mindfulness
•Avslappningsmassage

Vi erbjuder även schemalagda sociala och fysiska aktiviteter som träning på gym, bollsport och deltagande på vårt Aktivitetscenter med skola, snickeri, målarverkstad, smyckestillverkning, keramik m.m. Aktivitetscentret har också en affär som är öppen tre dagar i veckan.

Geografi: Björkvik Klinta ligger i utkanten av Höör mitt i Skåne. Bra förbindelser med allmänna kommunikationsmedel. Möjlighet att hämta och lämna vid tåg och flyg.

Huvudman: Björkviks Vårdhem Aktiebolag som sedan februari 2014 är en del av Humana

Org nr: 556257-3575

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informationsbesök / klientbedömning.

Språk: En del varierande språkkunskaper i personalgruppen.

Övriga upplysningar: Har en egen avdelning för kvinnor.
Vi tar emot personer enl. SoL, HSL, Öppen psykiatrisk tvångsvård, Öppen rättpsykiatrisk tvångsvård, LVM §27, Vårdvistelse, Kontraktsvård.

"Björkvik-Klinta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
DBT
ESL
KBT
Kognitiv Psykoterapi
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO