HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vilbohemmet

Postadress: 271 73 KÖPINGEBRO

Målgrupp: Person med psykisk funktionshinder från 25 år och uppåt.

Geografiskt läge: Vi verkar i det vackra Österlen, norr om Ystad.

Övriga upplysningar: Vi är bra på aktiviteter, vi bra på bemötande och skapa trygghet, tillit och tydlighet.

Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Läkemedelsberoende
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män