Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Vilbohemmet

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Psykisk problematik

Målgrupp

Person med psykisk funktionshinder från 25 år och uppåt.

Geografiskt läge

Vi verkar i det vackra Österlen, norr om Ystad.

Övriga upplysningar

Vi är bra på aktiviteter, vi bra på bemötande och skapa trygghet, tillit och tydlighet.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
271 73 KÖPINGEBRO

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.2, SoL 7.1.

Målgrupp
30 år och uppåt, Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Läkemedelsberoende, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom, Schizofreni, Ångestsyndrom, Övriga ...