HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

3O Kvarngården AB

Tfn: 0415-510 68

Besöksadress: Kvarndammsvägen 50, Ludvigsborg
Postadress: Kvarndammsvägen 21, 242 71 Ludvigsborg
Föreståndare: Katarina Sebelius, 0415-19908
Placeringsansv: Katarina Sebelius, 073-2041031
Platsantal: 16 HVB
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Vi riktar oss till personer med missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa. För klienter som är i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen. 

Behandlingsinnehåll: Vår behandling bygger på MI som förhållningssätt och syftar till att öka klienternas motivation till livsstilsförändringar. Denna individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i grupp.
Hos oss på Kvarngården erbjuder vi:

Missbruksbehandling
Återfallsprevention
KBT
Traumabehandling enl PE
Sorgebearbetning
NADA
Kontakt med AA och NA
Medicinsk uppföljning av psykiatriker
Friskvårdande fritidaaktiviteter
Massage

I behandlingen ingår även en kartläggning av personens psykiska, sociala och fysiska funktioner. Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.

För klienter som är i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen. 

Exempel på en Behandlingsprocess hos oss:
Info.besök –
Inskrivning-
V1- Veckoschema upprättas av kontaktperson och klient
V 1-2 Ankomstsamtal samt upprättande av genomförandeplan
V1- Missbruksgrupp – föreläsning 1-2g/v
V 1-4 ESL ”tidiga tecken” av kontaktperson
V 1-4 Kp Bedömning/kartläggning ADL
V1-3 KBT- Bedömningssamtal – Framtida mål, Livskompassen, Sociala färdigheter
V 1-3 AD Bedömning/kartläggning - Livssituation, Tillgångar o hinder, kemisk historia
V 4-13 KBT- Ångesthantering, Social fobi, GAD, Depression – 13 sessioner
V 4-13 AD- Kunskap om beroende och om att leva drogfri, finna nya strategier att hantera livet drogfri – känslor- tankemönster, färdighetsträning, ”Missbrukspersonen och jag”, hemuppgifter, introduktion till självhjälpsgrupper AA/NA

Vid förlängning finns möjlighet till:
Sorgebearbetning – KBT 10-12 sessioner
Ångestskola - grupp
Ytterligare återfallsprevention – 10 sessioner
Utslussning – individuell planering
Träningslägenhet (Inflyttning till träningslägenhet sker vanligtvis efter 3 månader men kan även vara tidigare)

Geografi: Kvarngården ligger i Ludvigsborg intill väg 13, mitt i Skåne. På gångavstånd finns en lanthandel som många utnyttjar. Närhet och goda kommunikationer till Höör och Hörby. Lokal- och fjärrtåg går från Höör. Ca 45 min till Malmö.

Huvudman: 3O Förvaltning AB

Org nr: 556131-2504

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan direkt hos oss. Inskrivning efter informationsmöte/bedömning.

Språk: Engelska, Tyska,

Övriga upplysningar: Vi tar emot vuxna personer enligt SoL samt LVM §27. Tillgång till utslussnings/träningslägenheter. Medlemmar i SN-DD (Svenska Nätverket för Dubbeldiagnoser) . ISO 9001:2015 certifierat.
Årliga kvalitetsuppföljningar från Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL). Vi har ramavtal med över 150 kommuner i hela Sverige. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare information om er kommun ingår i något av dessa.

"3O Kvarngården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Trauma
Inriktning
LARO
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO