Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stjärnhusen (Bokelid AB)

Tfn: 0415-510 66
Fax: 0415-515 03

Besöksadress: Ludvigsborg, Norra Hästhagsvägen 2, Ludvigsborg
Postadress: Ludvigsborg, Kvarndammsvägen 21, SE-242 71 Ludvigsborg
Föreståndare: Jennie Xhemajli, 0415-19924
Placeringsansv: Jennie Xhemajli, 0415-19924
Platsantal: 9 HVB (totalt 27)
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Stjärnhusen har tre avdelningar med olika inriktning:

Karlavagnen HVB där vi är specialiserade på kvinnor med självskadeproblematik, missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa.

Orion; särskilt boende för klienter med kronisk psykisk ohälsa, huvudsakligen psykossjukdomar.

Vintergatan, särskilt boende för klienter med kronisk psykisk ohälsa i kombination med ett somatiskt omvårdnadsbehov.

Behandlingsinnehåll: Karlavagnens behandling bygger på DBT som förhållningssätt och syftar till att öka klienternas motivation till livsstilsförändringar. Denna individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i grupp.
Karlavagnens HVB erbjuder:

Återfallsprevention
DBT
Taktil massage
Arbetsträning
AA/NA möten
ADL träning
Externa fritidsaktiviteter så som gym, hästaktiviteter, kulturella evenemang och simning.

I behandlingen ingår en kartläggning av personens psykiska, sociala och fysiska funktioner. Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.
För klienter i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen.

På Orion och Vintergatan är all omvårdnad och behandling helt individuell och utgår ifrån uppdrag och den enskildes behov och önskemål.
På Orion och Vintergatan erbjuder vi:
ESL enskilt
ESL i grupp
ADL träning
Medicinsk uppföljning av psykiatriker eller distriktsläkare
Deltagande i vårt aktivitetshus
Deltagande i vårt snickeri
Friskvårdande fritidsaktiviteter

I behandlingen ingår en kartläggning av personens psykiska, sociala och fysiska funktioner. Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.
För klienter i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen.

Geografi: Stjärnhusen ligger i Ludvigsborg intill väg 13, mitt i Skåne. På gångavstånd finns en lanthandel som många utnyttjar. Närhet och goda kommunikationer till Höör och Hörby. Lokal- och fjärrtåg går från Höör. Ca 45 min till Malmö.

Huvudman: 3 O Förvaltning AB

Org nr: 556136-9637

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågan direkt hos oss. Inskrivning efter informationsmöte/bedömning.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Verksamhetens tar emot Klienter enligt SoL samt tvångsvård i öppenvård enligt LPT och LRV och §27 LVM. Tillgång till utslussnings/träningslägenheter. Har ett fullvärdigt DBT-team med både individualterapi och färdighetsträning. ISO 9001:2015 certifierat. Årliga kvalitetsuppföljningar från Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL). Vi har ramavtal med över 150 kommuner i hela Sverige. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare information om er kommun ingår i något av dessa.

"Stjärnhusen (Bokelid AB)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
DBT
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast kvinnor
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO