HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

3O Stjärnhusen AB

Tfn: 0415-510 66
Fax: 0415-515 03

Besöksadress: Ludvigsborg, Norra Hästhagsvägen 2, Ludvigsborg
Postadress: Ludvigsborg, Kvarndammsvägen 21, SE-242 71 Ludvigsborg
Föreståndare: Jennie Xhemajli, 0415-19924
Placeringsansv: Jennie Xhemajli, 0415-19924
Platsantal: 9 HVB (totalt 27)
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Stjärnhusen har tre avdelningar med olika inriktning:

Karlavagnen HVB där vi är specialiserade på klienter med självskadeproblematik och psykisk ohälsa.

Vintergatan, särskilt boende för klienter med kronisk psykisk ohälsa, huvudsakligen psykossjukdomar.

Orion, särskilt boende för klienter med kronisk psykisk ohälsa i kombination med ett somatiskt omvårdnadsbehov.

Behandlingsinnehåll: Karlavagnens behandling bygger på DBT som förhållningssätt och syftar till att öka klienternas motivation till livsstilsförändringar. Denna individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i grupp.
Karlavagnens HVB erbjuder:

Återfallsprevention
DBT
Taktil massage
Arbetsträning
AA/NA möten
ADL träning
Externa fritidsaktiviteter så som gym, hästaktiviteter, kulturella evenemang och simning.

I behandlingen ingår en kartläggning av personens psykiska, sociala och fysiska funktioner. Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.


På Orion och Vintergatan är all omvårdnad och behandling helt individuell och utgår ifrån uppdrag och den enskildes behov och önskemål.
På Orion och Vintergatan erbjuder vi:
ESL enskilt
ESL i grupp
ADL träning
Medicinsk uppföljning av psykiatriker eller distriktsläkare
Deltagande i vårt aktivitetshus
Deltagande i vårt snickeri
Friskvårdande fritidsaktiviteter

I behandlingen ingår en kartläggning av personens psykiska, sociala och fysiska funktioner. Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.

Geografi: Stjärnhusen ligger i Ludvigsborg intill väg 13, mitt i Skåne. På gångavstånd finns en lanthandel som många utnyttjar. Närhet och goda kommunikationer till Höör och Hörby. Lokal- och fjärrtåg går från Höör. Ca 45 min till Malmö.

Huvudman: 3O Förvaltning AB

Org nr: 556136-9637

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågan direkt hos oss. Inskrivning efter informationsmöte/bedömning.

Språk: Engelska Franska

Övriga upplysningar: Verksamheten tar emot Klienter enligt SoL samt tvångsvård i öppenvård enligt LPT och LRV. Tillgång till utslussnings/träningslägenheter. Har ett fullvärdigt DBT-team med både individualterapi och färdighetsträning. ISO 9001:2015 certifierat. Årliga kvalitetsuppföljningar från Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL). Vi har ramavtal med över 150 kommuner i hela Sverige. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare information om er kommun ingår i något av dessa.

"3O Stjärnhusen AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
KBT
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO