HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

3O Stjärnhusen AB

Tfn: 0415-510 66

Postadress: Ludvigsborg, Kvarndammsvägen 21, SE-242 71 Ludvigsborg

Målgrupp: Stjärnhusen har tre avdelningar med olika inriktning:

Karlavagnen HVB där vi är specialiserade på klienter med självskadeproblematik och psykisk ohälsa.

Geografiskt läge: Stjärnhusen ligger i Ludvigsborg intill väg 13, mitt i Skåne. På gångavstånd finns en lanthandel som många utnyttjar. Närhet och goda kommunikationer till Höör och Hörby. Lokal- och fjärrtåg går från Höör. Ca 45 min till Malmö.

Övriga upplysningar: Verksamheten tar emot Klienter enligt SoL samt tvångsvård i öppenvård enligt LPT och LRV. Tillgång till utslussnings/träningslägenheter. Har ett fullvärdigt DBT-team med både individualterapi och färdighetsträning.

Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män