Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norra Vrams Vårdboende

Tfn: 042-311 58 47 SSk

Besöksadress: Norra Vramsvägen 28, Norra Vram, Billesholm
Postadress: Norra Vramsvägen 28, 260 50 Billesholm
Föreståndare: Lise-Lotte Jönsson, 042-311 58 41
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-2464832
Platsantal: 45 st
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Personer med stora omvårdnadsbehov, lättare
psykiska och sociala funktionsnedsättningar
eller med behov av rehabilitering. Vi erbjuder
även vård i livets slutskede eller annan
somatisk vård. Finns möjlighet både till korttid
och permanentplacering.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsarbetet utgår från den enskildes resurser och behov. Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och läkare arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.


Omvårdnadsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Verksamhetens mål är att ge människor en god livskvalitet i en trygg miljö med personal dygnet runt.

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende.


Vi erbjuder:
» ADL-bedömning
» Olika funktionsbedömningar
» Allmänpsykiatrisk utredning
» Klassisk massage
» Taktil massage
» MMT

Geografi: Boendet är beläget nordost om Bjuv alldeles i
kanten av Söderåsen, 2 mil från Helsingborg

Huvudman: Partnergruppen Svenska

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av informations-/
studiebesök eller direktplacering. Vid behov
ombesörjer vi transport till och från vår enhet.

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, danska, marockanska, serbokratiska och teckenspråk. Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Norra Vrams Vårdboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
LPT
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO