Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Attendo Sälltäppans behandlingshem

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Psykisk problematik

Målgrupp

Män och kvinnor 20-65 år med psykiska funktionshinder, psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Ej pågående missbruk.

Geografiskt läge

Attendo Sälltäppans behandlingshem är beläget i en naturskön lantlig miljö i centrala Södermanland. Vi finns mellan Katrineholm och Eskilstuna vid riksväg 56.

Övriga upplysningar

Personalhandledning finns.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Österby 2
643 98 JULITA

Sökkategorier

Lagrum
LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 4.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Depression, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial ...