HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Attendo Sälltäppans behandlingshem

Tfn: 0729660900

Besöksadress: Österby 2, 643 98 Julita
Postadress: Österby 2, 643 98 JULITA
Föreståndare: Sara Johansson, 072-9660900
Placeringsansv: Sara Johansson, 0729660900
Platsantal: 10 HVB
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Män och kvinnor 20-65 år med psykiska funktionshinder, psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Ej pågående missbruk.

Behandlingsinnehåll: På Attendo Sälltäppans behandlingshem använder vi oss av ett salutogent förhållningssätt( bygger på den salutogena teorin, som handlar om att fokusera på friskfaktorer, det som fungerar bra mer än riskfaktorer, som en viktig komponent i förändring). Vårt arbete bygger stora delar på en utvecklingsekologisk grund vilket innebär att vi arbetar med hela klientens sammanhang, såväl känslomässiga, sociala, fysiska som psykiska behov. Behandlingen är individuellt inriktad efter varje klients specifika behov och mål. Det finns en tydlig struktur med regler och ramar gällande hur vi beter oss mot varandra och vår omgivning. Vi använder ett kognitivt arbetssätt där vi fokuserar på att stärka klienternas förmåga att ta större ansvar för sig själva och känna delaktighet i besluten gällande sina liv och handlingar. Alla klienter här har möjlighet till pedagogisk matlagning och deltar aktivt vardagssysslor så som städning, klädvård, trädgårdsarbete och allt som hör vardagen till.

Geografi: Attendo Sälltäppans behandlingshem är beläget i en naturskön lantlig miljö i centrala Södermanland. Vi finns mellan Katrineholm och Eskilstuna vid riksväg 56.

Huvudman: Attendo Sälltäppans behandlingshem AB

Org nr: 556676-2216

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan till behandlingshemmet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

"Attendo Sälltäppans behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO