HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Änglagården Omsorg AB

Tfn: 0150-66 08 00
Fax: 0150-66 08 41

Besöksadress: Hållsta 5, Valla
Postadress: Hållsta 5, 6401 61 VALLA
Föreståndare: Kjell Lönn, 070-2049653
Placeringsansv: Tonni Rigo, 070-4158665
Platsantal: 15
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Män i åldern 21-65 år med Samsjuklighet samt Missbruk.
15 Platser.
Vi har även 6 Platser för personer som har behov av hemtjänst.

Behandlingshemmet skall vara ett naturligt komplement till öppen rättspsykiatrisk vård för landsting och kommuner.
SOL, LRV, LPT, LVM, HSL, människor med psykisk sjukdom, missbruk, neuropsykiatriska störningar.

Vi har LARO programmet och metadon/Subutex.

Handikappanpassad avdelning
Änglagården Omsorg har öppnat 4st handikappanpassade rum som är anpassade för både rullstolsbundna och Sängliggande boende. Personalen har god omvårdnads erfarenhet

Behandlingsinnehåll: Behandlingen är helt individuell och systematisk utifrån klientens problem, resurser, behov, klientens mål och utifrån uppdragsgivarens mål. Värdegrund utefter Katie Eriksson vårdideologi för verksamhet och tänkande.
Personal arbetar kognitivt med Motiverande samtal (MI), Kognitiv med KBT och Återfallsprevention. Änglagården använder även oss av manualbaserad behandling ESL, Kompetenz, NADA-öronakupunktur ART för både för självkontroll och moraliska dilemma.
Man får som klient lära sig egenvårdsåtgärder, avslappning, motionskurser, rökavvänjningskurser, matlagningskurser och social färdighetsträning.

Vi har läkemedelsbehandling, substitutsbehandling och spärrbehandling.
Alla klienter har egna veckoscheman som läggs upp tillsammans med kontaktman utefter behov och färdigheter.

Dagen struktureras dagligen vid morgonmöten och den dagliga tillvaron läggs upp och alla hjälper till utefter sin förmåga.
Konsulter: Psykolog Ulf Clavell.

Övriga upplysningar: Kontinuerlig personalhandledning. Personal:

Sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri, skötare/undersköterskor, behandlingsassistenter, Alkohol/drogterapeut.

Änglagårdens behandlingshem har fått ramavtal med följande kommuner: Norrköpings kommun, Linköpings kommun,Boxholms kommun, Finspångs Kommun, Kinda Kommun, Mjölby kommun, Motala Kommun, Söderköpings kommun, Vadstena kommun, Valdemarsvik kommun, Åtvidabergs kommun, Ödeshög kommun. Ale Kommun, Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Falun Borlänge-region Falun Kommun, Nacka kommun,Värmdö kommun, Tyresö kommun, Eskilstuna Kommun, Värnamo Kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun, Tranås kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun, Aneby kommun, Gnosjö kommun, Vetlanda kommun och Uppsala Kommun.REFERENSER:
Gunilla Ramstedt Enhetschef Österäng Södertälje
Petra Wärmfelt Ödling Enhetschef Nyköping

Ramavtal:
Norrköpings kommun, Linköpings kommun,Boxholms kommun, Finspångs Kommun, Kinda Kommun, Mjölby kommun, Motal Kommun, Söderköpings kommun, Vadstena kommun, Valdmarsviks kommun, Åtvidabergs kommun, Ödeshög kommun. Ale Kommun, Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Falun Borlänge-region Falun Kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun, Tyresö kommun, Eskilstuna Kommun, Värnamo Kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun, Tranås kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun, Aneby kommun, Gnosjö kommun, Vetlanda kommun och Uppsala Kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Ånge Kommun Och Örnsköldsviks Kommun .

Geografi: I valla, mitt i Södermanland

Huvudman: Änglagården Omsorg AB

Org nr: 556706-0826

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska
Finska
Kroatien

Övriga upplysningar: Personalkategorier:

Behandlingsassistenter
Mentalskötare/undersköterska
Sjuksköterskor med vidareutbildning inom psykiatri
Kock med behandlingsassistent utbildning
Alkohol/Drogterapeut
Återfallsprevention
ART-instruktör
Mi
KBT
ESL
NADA-öronakupunktur vid behandlingen av drogberoende.

"Änglagården Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
ESL
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO