HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Änglagården Omsorg AB

Tfn: 0150-66 08 00

Postadress: Hållsta 5, 6401 61 VALLA

Målgrupp: Män i åldern 21-65 år med Samsjuklighet samt Missbruk.
15 Platser.
Vi har även 6 Platser för personer som har behov av hemtjänst.

Geografiskt läge: I valla, mitt i Södermanland

Övriga upplysningar: Personalkategorier:

Behandlingsassistenter
Mentalskötare/undersköterska
Sjuksköterskor med vidareutbildning inom psykiatri
Kock med behandlingsassistent utbildning
Alkohol/Drogterapeut ...

Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast män