Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Änglagården Omsorg AB

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Psykisk problematik

Målgrupp

Män i åldern 21-65 år med Samsjuklighet samt Missbruk.

Geografiskt läge

I valla, mitt i Södermanland

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Hållsta 5
6401 61 VALLA

Sökkategorier

Lagrum
LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Målgrupp
Endast män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, ...