HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Johannelunds Psykiatriboende

Mobil: 076- 492 22 15
Tfn: 0381-144 88

Besöksadress: Missionsvägen 16, Bromma
Postadress: Missionsvägen 16, 167 33 Bromma
Föreståndare: Verksamhetschef Nils Dorfinger E.post: Nils.dorfinger@fideliomsorg.se, 0764922215
Placeringsansv: Nils Dorfinger, 0764922215
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.3


Målgrupp: Män och kvinnor från 21 år för Korttidsboende Psykiatri, SoL 7.1.3

Vi vänder oss till personer med Psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samsjuklighet eller förvärvad hjärnskada. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer inom ramen för LPT, LRV och ÖPT där den enskilde vistats inom slutenvård under lång tid.

Behandlingsinnehåll: Sveriges finaste och charmigaste boende. Högsta möjliga standard i boendet med mycket innehåll och hög kompetens!

Johannelund är boende för personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med eller utan samsjuklighet. Vi är alternativet för personer som behöver en lugn och stabil miljö att återuppbygga självkänsla, hitta motivation och kraft till förändring. Vi arbetar motiverande och skapar en fungerande vardag för de som bor hos oss. Vi har hög kompetens och erbjuder psykiater och sjuksköterska på plats. Vi kan också ta emot personer i väntan på verkställighet inom LSS.

Hos oss kan en placering ske på kortare eller längre tid beroende på vad som är målet på längre sikt.

Vi tar avstamp i de individuella behoven och intressena och skapar en struktur och ett innehåll som passar för den enskilde.

Johannelund är ett modernt nyrenoverat boende i fantastiska och charmiga lokaler med anor och känsla från sent 1700-tal. Vi uppfyller dagens krav på boendestandard. Alla 16 lägenheterna har eget kök och badrum. Det går inte att finna ett finare boende för målgruppen vilket gör oss unika.

Vi arbetar inte med aktivt missbruk men förstår att det kan ha funnits med i bilden tidigare. Därför har också vår duktiga personal kunskaper inom detta område.

Hos oss bor man i en miljö som liknar den ute i samhället men med personalstöd dygnet runt.

Vi har bedrivit privat omsorgs verksamhet sedan 1996.

Ring oss gröna för mer information. Upptäck Johannelund du också!

Geografi: Bakom Ulsvunda slott i lugn omgivning med kolonilotter men ändå med 10 min promenad till Tunnelbana.

Huvudman: Fideli Omsorg AB

Org nr: 559067-7265

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vanligtvis med studiebesök på plats eller där den enskilde vistas idag. Vi har en inskrivningsrutin som säkerställer en god inflytt.
Vi kan även ta emot med kort varsel i de fall som kräver det.

Språk: Engelska, Arabiska mfl.

Övriga upplysningar: Boendet måste upplevas. Se vår film !

"Johannelunds Psykiatriboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO