HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solsunda HVB-hem

Tfn: 08-557 72 510

Besöksadress: Solsundavägen 14, Nacka
Postadress: Box 684, SE-131 22 NACKA
Föreståndare: Ninni Wedell, 08-557 72 514
Placeringsansv: Christoffer Ehn, bitr föreståndare, 08-557 72 510
Platsantal: 48
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Solsunda är ett privat hem för vård och boende för vuxna personer med psykisk ohälsa såsom psykosproblematik, depression, ångest, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska diagnoser. Solsunda arbetar på uppdrag av kommun och landsting med målsättningen att tillsammans skapa en trygg och värdig tillvaro för våra boende. Vi arbetar evidensbaserat medett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt.

Behandlingsinnehåll: Psykiatrisk omvårdnad är det mest tongivande inslaget i vår verksamhet. Men vi tar ansvar för hela människan och erbjuder även viss somatisk omvårdnad.
Den psykiatriska omvårdnaden består av medicinska, socialpsykiatriska, pedagogiska och terapeutiska insatser i en humanistiskt och hemlik miljö. Omvårdnadsinsatserna ska dels tillfredsställa grundläggande behov såsom näring, god sömn, trygghet, gemenskap och en meningsfull vardag samt dels stödja personens utveckling mot ett självständigare liv.
Humanismen och tanken om högspecialiserad och individanpassad vård är grunden för vår omvårdnad. Den teoretiska grunden är kognitiv och vi strävar efter att alltid arbeta evidensbaserat.
I det dagliga arbetet använder vi metoder som:
KBT – Kognitiv beteendeterapi
ESL – Ett självständigt liv
IPT-k – Integrerad Psykologisk Terapi
MI – Motiverande samtal
Vi har tre leg sjuksköterskor som samtidigt arbetar dagtid må-fredag, alla med lång erfarenhet från psykiatrin och en har dessutom specialistutbildning inom psykiatri.
De leder teamarbetet som består av sjuksköterska, arbetsterapeut och skötare. Våra sjukskötersor tar hand om den boendes hälsa både den psykiatriska och den somatiska, gör strukturerade bedömningar, ansvarar för läkemedelshanteringen, provtagningar, håller i kontakter med landstinget och andra externa vårdgivare mm. Mycket samordning och kommunikation mellan oika instanser ingår i deras arbete externt.
Vi har tre leg arbetsterapeuter anställda och på plats må-fredag. De arbetar med utredningar samt tränar enskilda personer och i grupp. Handleder omvårdnadspersonalen samt är utbildade metodstödjare i ESL (Ett Självständigt Liv), en evidensbaserad metod vi använder oss av i arbetet med våra boende.
Den största delen av omvårdnaden är det jobb som görs i våra tre omvårdnadsgrupper, där vår utbildade omvårdnadspersonal, mestadels skötare, ledsagar, stöttar, motiverar eller bara finns där för våra boenden. Vi arbetar med kontaktmannaskap. Kontaktpersonerna jobbar nära sina boende med bland annat genomförandeplaner och ESL (ett självständigt liv). Kontaktpersonerna avsätter tid varje vecka för lite ”egentid” med var och en av de boende de är kontaktperson för. Vi arrangerar även utflykter, cafébesök, muséer eller andra önskemål den boende har.
Vi har en anställd konsultpsykiatriker med långårig erfarenhet som är på plats varannan vecka hos oss. Vi har bl a behandlingskonferenser runt den boende då han är hos oss. Han träffar boende individuellt och många av våra boende har valt honom som deras specialistläkare.
Vi har ett arbetsterapibiträde som håller i våra gruppaktiviteter.
Vi har utbildade vårdhundar på plats tre dagar per vecka för både grupp"behandling" och enskilda möten/behov.
Vi har en sångpedagog som kommer till oss varje vecka och sjunger med våra boende.

Geografi: Nacka, närkommun till Stockholm.

Huvudman: Hagsunda AB

Org nr: 556142-2428

Upptagningsområde: Vi tar emot intresseanmälningar från hela landet. Vi har tecknade ramavtal med Stockholms stads samtliga stadsdelsförvaltningar, Nacka, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Ekerö, Sigtuna, Sundbyberg, Täby, Järfälla, Lidingö, Solna, Danderyd, Sollentuna och Vaxholm.
Vi tecknar även individuella avtal med övriga kommuner om önskemål om placering finns.

Inskrivningsförfarande: Intresseanmälan/ansökan sker direkt till Solsunda. Personal från Solsunda genomför en bedömningsintervju på personens hemort. Efter det får personen göra ett studiebesök hos oss. Sedan kommer vi överens om att Solsunda evt kan vara en lämplig placering för den enskilde.

Språk: Finska, thailändska, spanska, rumänska, italienska.

Övriga upplysningar: Verksamheten har 2018, funnits under samma ägarfamilj i 50 år. Vi har en väl inarbetad värdegrund och lång erfarenhet av målgruppen.

Vi har eget kök som lagar all mat från grunden. Våra tre utbildade kockar ser till att våra boende serveras denna goda hemlagade mat.
I verksamheten finns även fastighetsskötare och vaktmästare på plats dagligen.
Verksamheten är naturskönt belägen i Nacka nära både natur, och med goda kommunikationer med buss till Stockholm såväl som till Värmdö och skärgården. Många uppskattar att det är lätt att kunna besöka sina anhöriga.

"Solsunda HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO