HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Skolberga HVB

Tfn: 08-532 502 85
Fax: 08-532 502 12

Besöksadress: Uttringevägen 1, RÖNNINGE
Postadress: Uttringevägen 1, SE-144 63 RÖNNINGE
Föreståndare: Lotta Ljungman
Placeringsansv: Bitr. Verksamhetschef Lena Lagerkvist, lena.lagerkvist@skolberga.se, 0761-842932
Platsantal: 25
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna personer med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder med eller utan missbruksproblematik. Vi tar emot personer för vård enligt SoL eller LPT/LRV/LVM under permission.

Behandlingsinnehåll: VI erbjuder KBT-inriktad vård och behandling med två olika inriktningar;

Rehabiliteringsgruppen
Strukturerad KBT-inriktad rehabilitering, utredning och utslussning i ändamålsenliga träningslägenheter strax intill huvudbyggnaden.

Omvårdnadsgruppen
Riktar sig till personer med behov av en längre tids omvårdnad, stöd och boende. Boende huvudsakligen i huvudbyggnaden med närhet till personal dygnet runt.

Samtlig vårdpersonal har lägst mentalskötarutbildning och vidareutbildning inom KBT, ESL, missbruksvård eller neuropsykiatri. I personalgruppen finns också sjuksköterskor, KBT-terapeuter och arbetsterapeut.

Vården bedrivs i trivsamma lokaler med tillgång till stor trädgård. Inom verksamheten finns höns, kaniner och katt. Vi har anställd kock med mentalskötarutbildning som lagar mat tillsammans med de boende i miljöterapeutisk anda.
Hela verksamheten präglas av stor delaktighet, samarbete och ett starkt kvalitetstänkande.

Geografi: Ca tre mil från Stockholms city, ca sju km till Södertälje centrum.

Huvudman: Skolberga HVB AB

Org nr: 556320-9922

Upptagningsområde: Hela landet
Aktuella ramavtal:
Stockholms Stad, Salem, Södertälje, Huddinge, Nykvarn, Haninge, Ekerö, Upplands-Väsby, Solna, Sollentuna, Järfälla, Ekerö och Migrationsverket

Inskrivningsförfarande: Skolbergas bedömningsteam genomför individuell bedömning.

Språk: Engelska,spanska

Övriga upplysningar: Skolberga HVB AB är ett litet ägarlett företag som drivs av sjuksköterskan Lotta Ljungman sedan 1990.

"Skolberga HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO