HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Torsbygården - Socialpsykiatri SoL

Tfn: 08-57024320
Fax: 08-57024172

Besöksadress: Torsbygården, Torsbyfågelväg 4
Postadress: Torsbyvägen 11, 139 51 Värmdö
Föreståndare: Anna Herzing, 08-570 243 20
Placeringsansv: Anna Herzing
Platsantal: 10
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Behandlingsinnehåll: Vi riktar oss mot personer med problembeteenden, NPF och Psykos.
Vi arbetar utifrån utifrån LAB och Lösningsfokus och har en Salutogen värdegrund, vidare arbetar vi i kontaktmannaskap och varje boende har 2 kontaktmän.

Målet är att stärka den enskildes egna resurser och förmågor, och stödja den enskilde att utvecklas till att klara sin vardag och sina mediciner så långt det är möjligt.
Vi tänker att det leder till bättre självkänsla, självständighet, mer tillit till sin omvärld och därmed ett meningsfullt liv.
Kontinuerlig handledning LAB

I verksamheten har vi aktiviteter som musik, boenderåd, bingo, frågesport, boule och spela spel, filmkvällar, pratkvällar och individuella aktiviteter utifrån önskemål.
Man kan bo i mindre lägenhet nära personal och andra boende eller i eget hus en bit från andra,.. Alla måltider serveras i gemensamhetslokalen eller i bostaden om man önskar, det finns personal dygnet runt. Man får stödinsatser utifrån sina egna behov.

Vi har en kompetent och stabil personalgrupp i form av av beteendevetare, mentalskötare, vårdare och sjuksköterska.

Geografi: Stor äppelträdgård vid Torsbyfjärden, 3 km från Hemmesta centrum och 11 km från Gustavsberg.

Huvudman: Torsbygåden, Ingela Wihlborg

Org nr: Fysisk person

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Medicinskt färdigbehandlade vuxna med psykiska funktionsvariationer. Placering efter individuell bedömning och överenskommelse med ansvarig kommun.

Språk: Engelska, Turkiska, Finska, Rumänska

Övriga upplysningar: Har tillstånd för Socialpsykiatri och Särskilt Boende. Personalhandledning och kontinuerliga fortbildningar. 10 platser finns för närvarande. Området erbjuder flera olika lösningar för den enskilde. Lägenhet eller egen stuga nära andra boende eller mer avskilt väljs efter eget behov.

"Torsbygården - Socialpsykiatri SoL" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO