Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Nyby särskilt boende

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Psykisk problematik
Antal platser: 6
Besöksadress: Laholm
Org nr: 556739-6725
Webbplats: http://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/nyby-sarskilt-boende/

Målgrupp

Nyby särskilt boende välkomnar mycket vårdkrävande personer 21-65 år, ofta med ett problemskapande beteende. Det är inte ovanligt att de har bott på flera andra boenden tidigare. Ofta har de haft svårt att förhålla till sig större boendegrupper och är i behov av ett mindre sammanhang med hög personaltäthet och kontinuitet.
Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Vi erbjuder även olika funktionsbedömningar

Behandlingsinnehåll

Nyby särskilt boende arbetar med lågaffektivt bemötande, uthållighet och ett tillåtande, icke-dömande förhållningssätt för att stabilisera individen och visa på strategier för att bättre hantera sin problematik. Med hjälp av ADL-träning, social färdighetsträning och tydliggörande pedagogik stöttar vi den boende i att stegvis uppnå ett så självständigt liv som möjligt.
Vi vill möta personen där den befinner sig just nu och förstärka hens framsteg. Arbetet styrs av starkt individanpassade genomförandeplaner där vi löpande identifierar triggers och noga följer upp eventuella sammanbrott.

Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger, behandlingspedagoger, arbetsterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktig och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

SYSSELSÄTTNING
En aktiv vardag är en viktig del av livet och stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Nyby erbjuder vi schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas en plan för individuella aktiviteter i vardagen, som sedan utvecklas i takt med den boendes utveckling.
I anslutning till boendet finns stora möjligheter till träning och aktiviteter utomhus. Den egna tomten och uteplatsen inbjudet till odling och trädgårdsskötsel.

PERSONAL
Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt, med en vaken natt. Personalstyrkan anpassas utifrån de boendes behov och om behov uppkommer av ytterligare bemanning på natten står vi beredda att lösa det.
Vår omvårdnadspersonal utgörs av socialpedagog, behandlingspedagog, specialistutbildade undersköterskor i psykiatri och undersköterskor. Dessutom har vi tillgång till de specialister som finns inom Humana på anda verksamheter.

Geografi

Laholm

Huvudman

Humana

Org nr

556739-6725

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se.

Nyby särskilt boende ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

E-postadress: placering@humana.se

Föreståndare:
Ole Minler, 072-247 38 73

Placeringsansvarig:
Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Ängelholmsvägen 83 312 96 Laholm

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Stödprogram

Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression