HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Inagården Älvkarleö

Tfn: 026 456 19 47
Fax: 026-723 20

Besöksadress: Inagården 1, Älvkarleby
Postadress: Inagården 1, 814 94 Älvkarleby
Föreståndare: Andreas Persson, 026 456 19 47
Placeringsansv: Elin Lund, 073 59 16 818
Platsantal: 20 varav 2 avser utslussning
Lagrum: LPT, LRV, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Män och kvinnor från 18 år med en lindrig till måttlig utvecklingsstörning med tillägg av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska funktionshinder

Behandlingsinnehåll: Hem för vård eller boende vars målformulering är att varje person ska finna sin vardagsnormalitet som fungerar och ger ett gott liv och att varje persons framtid ska bli hållbar.

Geografi: Uppsala län

Huvudman: Inagården AB

Org nr: 556763-8159

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Inagården Älvkarleö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Arbetsförberedande träning
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO