HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Solgårdens HVB

Tfn: 0173-200 59

Postadress: Solgårdsvägen 2, SE-742 50 HARGSHAMN

Målgrupp: Kvinnor och män från 30 års ålder med olika psykiatriska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättningar,
med eller utan samsjuklighet i beroendeproblematik. Omvårdnadsbehovet hos de boende kan variera stort.

Geografiskt läge: Solgården är beläget i ett naturskönt område i den lilla kustorten Hargshamn ca 20 km från Östhammar och ca 70 km från Uppsala.
Verksamheten består av tre byggnader, en huvudbyggnad och två hus med träningslägenheter.

Övriga upplysningar: Hem för Vård och Boende (HVB) syftar till att i samråd med den boende och dennes handläggare utreda inom vilka områden den boende behöver utvecklas i och skaffa kunskap om, för att i framtiden kunna klara eget boende och sysselsättning.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Par