HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Trädgårdslund HVB

Tfn: 018-38 72 77
Fax: 018-38 72 79

Besöksadress: KNIVSTA
Postadress: Trädgårdslund 15, 741 94 KNIVSTA
Föreståndare: Lena Wiborg, 0708 97 37 41
Platsantal: 11
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Trädgårdslund HVB är ett litet hem i lugn lantlig miljö med ett angränsande jordbruk. Vi har 11 platser, 6 fristående lägenheter och fem rum samtliga med toalett och dusch. Fyra av lägenheterna har minikök.

Individuell planering utifrån kommunens uppdrag. Behandlingsideologi är att den boende i största möjliga mån ska vara delaktig i sin rehabilitering. Den noggranna individuella dokumentationen som sker är ett verktyg för fortsatt planering och uppföljning. Behandlingsplanering sker tillsammans med den boende, kontaktpersonen och föreståndare. Vi skriver genomförandeplan tillsammans med den boende som följs upp. Vi har ett vårdbehovsunderlag som hjälpmedel i vårdarbetet. Vi veckoplanerar och har samtal med de boende. Uppföljning sker kontinuerligt. Hemmets fristående lägenheter plus de större rummen med dusch/toalett möjliggör träning för ett mer självständigt boende. ADL-träning är anpassad efter var och ens förmåga. Förutom de vardagliga sysslorna och dagliga promenaderna finns möjlighet att delta i jordbruket. Bild- och form kurs, bakning, bingo etc. erbjuds varje vecka i verksamheten. Resor görs två gånger i veckan till Knivsta samhälle då de boende kan besöka bibliotek, konditori, affärer etc. Trädgårdslund HVB är upphandlade under Wiborgs jordbruk och hemvårdsverksamhet. Möjlighet finns att ta med eget husdjur.

Geografi: En mil från Knivsta. Två mil från Uppsala.

Huvudman: Wiborgs Jordbruk och Hemvårdsverksamhet HB

Org nr: 916408-7075

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Utifrån uppdrag från kommun.

"Trädgårdslund HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Fobier
Psykosocial problematik
Schizofreni
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO