HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Inagården

Tfn: 0292-699361
Fax: 0292-507 81

Besöksadress: Kyrkvägen 10, Tärnsjö
Postadress: Kyrkvägen 10, SE-740 45 TÄRNSJÖ
Föreståndare: Elin Lund, 026-4561943
Placeringsansv: Elin Lund, 073 59 16 818
Platsantal: 20
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Resurskrävande personer från 18 år med i huvudsak lindrig utvecklingsstörning och/eller psykisk störning. Personer med komplexa beteenden, ex vis utåtagerandeproblematik.

Behandlingsinnehåll: Miljöterapeutisk verksamhet. Psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisk rehabilitering. Daglig verksamhet.

Geografi: Uppsala län, Tärnsjö ca 2,5 mil norr om Heby.

Huvudman: Personalkooperativet Inagården ekonomisk förening

Org nr: 769602-6611

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Kontakta samordnare Dan Liljeberg

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt LVU, LPT, LRV. Personalhandledning finns. Av de 20 platserna avser 4 LSS-platser. SoL, LSS, 27§ LVM, KvaL §34.

"Inagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO