Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem

Tfn: 0223-477 70
Fax: 0223-477 79

Besöksadress: ÄNGELSBERG
Postadress: Ängelsbergsvägen 27, SE-737 90 ÄNGELSBERG
Föreståndare: Kristina Rasmussen
Placeringsansv: Sebastian Ericsson och Kristina Rasmussen
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Behandlingshem i Ängelsberg, en verksamhet och boendeform för personer med psykisk funktionsnedsättning. Bergslagsgården är ett familjeföretag som startades 1969 och har en lång erfarenhet med denna målgrupp. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete och med en kompetent personalgrupp med många år inom företaget.

Verksamheten har genom åren utvecklat en vårdkedja där vårdtagarna kan rehabiliteras stegvis till olika vårdnivåer. För vissa personer blir en period på Bergslagsgården en del av en utredning, medan för andra blir Bergslagsgården ett boende under en längre period i livet. Alla som placeras på Bergslagsgården får ett eget boende, en upprättad genomförandeplan, egna kontaktpersoner, en individuellt anpassad sysselsättning och en tydligt strukturerad vardag. Vi har en tillverkande sysselsättning av stallströ sedan 2011 där individen har möjlighet att ingå i en arbetsgrupp. Inom verksamheten finns fem stycken sjuksköterskor varav en med vidareutbildning inom psykiatri, konsulterande psykiater, allmänläkare och psykolog.

Bergslagsgården har sedan många år ett kvalitetssystem, en kvalitetspolicy och upprättade kvalitetsmål. Alla vårdtagare följs upp genom ett systematiskt program, där den psykiska hälsan, funktionsförmåga och livskvalité återkommande skattas. Vi använder vetenskapliga mätmetoder som t.ex. GAF skalan, RS-S skattningar, VAS skalor och livskvalitetsfrågformulär. Som ett led i kvalitetsarbetet genomförs även återkommande mätningar av personalens psykosociala arbetsmiljö.

Behandlingsinnehåll: Bergslagsgårdens målgrupp är vårdtagare som har allvarliga psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt har behov av dygnet runt omvårdnad. Verksamheten bygger på ett psykosocialt arbetssätt med en individuell anpassad rehabilitering i olika steg. Syftet är att utveckla vårdtagarens grundläggande sociala och psykiska funktioner till ett mer självständigt liv och en förbättrad livskvalité.

Geografi: Bergslagsgården ligger beläget i Ängelsberg med utsikt över sjön Åmänningen. Det är 13 km till Fagersta och ca 60 km till Västerås. Med tåg från Stockholms central till Ängelsberg tar 1h 53min.

Huvudman: AB Bergslagsgårdens Sjuk- & Behandlingshem

Org nr: 556141-5760

Upptagningsområde: Hela landet. Ramavtal finns.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem.

Språk: Engelska, Finska

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt: SoL, LPT, LRV. Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns med Leg Psykiatriker samt Psykolog.

"AB Bergslagsgårdens Sjuk- och Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO