Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Psykiatriboendet Villa Tilda

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Psykisk problematik
Antal platser: 16
Besöksadress: Alingsås
Kommun: Alingsås
Org nr: 559416-7834
Webbplats: https://agatonomsorg.se/villa-tilda/

Org nr

559416-7834

Upptagningsområde

Hela Sverige

Psykiatriboendet Villa Tilda ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-148 12 10
E-postadress: info@agatonomsorg.se

Föreståndare:
David Eller, 070-2989111

Placeringsansvarig:
David Eller, 070-2989111

Postadress:
Lars Hansvägen 13 44137 Alingsås

Sökkategorier

Behandlingsmetod
Lösningsfokuserat arbetssätt
Miljöterapi

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO