HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Familjevården i Älvsborg

Tfn: 033-12 55 85

Postadress: Mannerfeltsplats 9 Regementet, 504 31 BORÅS

Målgrupp: Män och kvinnor och par med familj med missbruksproblem, kriminalitet, sociala svårigheter samt psykiatrisk problematik.

Geografiskt läge: Familjehemmen geografiska lägen, är framförallt i Västra Götaland.

Övriga upplysningar: Hänvisar till vår hemsida: wwwfamiljevarden.se
Utöver ramavtal med kommuner har vi även ramavtal med kriminalvården.
Familjevården är medlem i Svenska Vård.

Lagrum: LPT, LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
30 år och uppåt
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par