HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Eken Floby

Fax: 0515-899 80

Besöksadress: Hässelbergsgatan 23 A-B, Floby
Postadress: 52151 Falköping
Föreståndare: Mirlinda Palloshi, 0720882240
Placeringsansv: Morgan Darius, 070-244 56 23
Platsantal: 18
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Till Floby välkomnas män och kvinnor över 18 år. Vi är särskilt inriktade på vård och behandling av särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser och missbruksproblem. Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

Behandlingsinnehåll: Särskilt boende. Utslussningsenhet för vuxna med psykiska funktionshinder Vårt mål är att i en lugn och trygg miljö arbeta för en funktionshöjande och jag-stärkande process styrd av individuellt kontaktmannaskap.

Vi arbetar för att ge stöd kring ADL-mässiga och sociala funktioner som ska leda till en stärkt självkänsla och ökad möjlighet till att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov.

Geografi: Floby,15 km sydväst om Falköping

Huvudman: Jowe AB (INOM)

Org nr: 556644-6281

Upptagningsområde: Hela Sverige

Ramavtal: Mölndals stad, Göteborgs stad, Kommunförbundet Skåne, Trollhättan kommun, Vänersborgs kommun, Ale kommun, Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun , Orust kommun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun.

Inskrivningsförfarande: Efter förfrågan genomförs studiebesök och uppdrag upprättas.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Verksamheten är ISO-certifierad enligt ISO 9001:2008. Ledningssystemet innebär att verksamheten styrs av tydliga rutiner och riktlinjer för att säkerställa en hög kvalitet i omvårdnadsarbetet.

"Eken Floby" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO