HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eken Floby

Tfn: 070-5095065
Fax: 0515-899 80

Besöksadress: Hässelbergsgatan 23 A-B, Floby
Postadress: 52151 Falköping
Föreståndare: Enhetschef Robin Johansson, 072-2072712
Placeringsansv: Morgan Darius, 0702445623
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Till Floby välkomnas män och kvinnor över 18 år. Vi är särskilt inriktade på vård och behandling av särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser och missbruksproblem. Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

Behandlingsinnehåll: Särskilt boende. Utslussningsenhet för vuxna med psykiska funktionshinder Vårt mål är att i en lugn och trygg miljö arbeta för en funktionshöjande och jag-stärkande process styrd av individuellt kontaktmannaskap.

Vi arbetar för att ge stöd kring ADL-mässiga och sociala funktioner som ska leda till en stärkt självkänsla och ökad möjlighet till att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov.

Geografi: Floby,15 km sydväst om Falköping

Huvudman: Jowe AB (INOM)

Org nr: 556644-6281

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Efter förfrågan genomförs studiebesök och uppdrag upprättas.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Verksamheten är ISO-certifierad enligt ISO 9001:2008. Ledningssystemet innebär att verksamheten styrs av tydliga rutiner och riktlinjer för att säkerställa en hög kvalitet i omvårdnadsarbetet.

"Eken Floby" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO