Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eken Hössna

Tfn: 0321-40104
Fax: 0321-40105

Besöksadress: Ulricehamnsvägen 8, Hössna
Postadress: 523 97 Ulricehamn
Föreståndare: Enhetschef Sanjin Okic, 070-5495504
Placeringsansv: Morgan Darius, 070-2445623
Platsantal: 18+10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vuxna män och kvinnor över 18 år. Vi är särskilt inriktade på vård och
behandling av särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser och missbruksproblem. Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

Behandlingsinnehåll: Hössna är en utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning. En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk kommer att vara en del av arbetet kring den boende. Den samlade kompetensen med erfaren, engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Vår personal har hög kompetens och erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom rättspsykiatrin samt arbete med särskilt vårdkrävande personer i både öppen och sluten vård. Verksamhetens personal består av sjuksköterska, behandlingsassistent/skötare, arbetsterapeut och läkare.

Tillsammans med kontaktperson och arbetsterapeut upprättar klienten ett veckoschema som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter för att uppnå en struktur och meningsfullhet i tillvaron, vilket är av stor vikt. Det finns även möjlighet till extern sysselsättning och vid behov kan skola erbjudas.

Geografi: Vi finns i Hössna som är omgivet av flera vackra naturreservat, 8 km från Ulricehamn. Kommunikationerna är goda, med bussförbindelser från Ulricehamn till bland annat Borås och Jönköping och därefter finns det tågförbindelser.

Huvudman: Jowe AB

Org nr: 556644-6281

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan görs till Morgan Darius .Därefter träffar Morgan och enhetschef Maria Nilsson klienten och sedan planeras studiebesök på enheten in. Inskrivning sker efter planering måndag till onsdag på enheten.

Språk: Engelska och Arabiska.

Övriga upplysningar: Hössna har 10 st öppenvårdsplatser.

"Eken Hössna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ESL
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO