Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Aramia Omsorg

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Psykisk problematik

Målgrupp

Män och kvinnor från 18 år med funktionsnedsättning p.g.a. psykisk problematik.

Geografiskt läge

En mil utanför Skövde i lantlig miljö.

Övriga upplysningar

.
Skultorp:
Verksamhetens lokaler består av tre lägenheter i samma fastighet. Två av lägenheterna omfattar två rum med kök och en av lägenheterna tre rum och kök. Varje lägenhet har badrum och utrustning för tvätt.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
SE-541 93 SKÖVDE

Sökkategorier

Lagrum
LPT, LRV, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom, Schizofreni, ...