HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nudax Rehab

Tfn: 023-100 20

Postadress: Åsgatan 44, 791 72 Falun

Målgrupp: Alkohol-, drog- och läkemedelsberoende män och kvinnor från 18 år samt deras vuxna anhöriga

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män