Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bollnäs KBT-mottagning

Tfn: 0278-260 40

Postadress: Runvägen 1, SE-821 51 BOLLNÄS

Målgrupp: Öppenvårdsverksamhet med inriktning mot individuell behandling av personer med alkohol-, drog eller spelberoende och den samsjuklighet som följer och deras anhöriga.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Fobier/Depressioner
Företagshälsovården/Missbruk
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män