Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Magelungen Gävle

Postadress: SE-803 10 GÄVLE

Målgrupp: Dagverksamheten erbjuder kvalificerat stöd, skola och terapeutisk verksamhet för ungdomar i åldern 12-17 år med psykosociala, psykiatriska och neuropsykiatriska svårigheter.

Geografiskt läge: Centralt Gävle

Övriga upplysningar: Magelungen Utveckling AB erbjuder öppenvårdsinsatser, manualstyrda behand-lingsprogram, behandlingshem, dagverksamheter, resursboende, lägenhetsboende, kolloverksamheter, samt fristående skola på grund- och gymnasienivå.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor