Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Leva Nykter i Hälsingland

Tfn: 070-543 07 47

Postadress: 825 31 IGGESUND

Målgrupp: Dagbehandling enligt 12-stegsmodellen av vuxna män och kvinnor med missbruksproblem

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Missbruk
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor