HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vändpunkten

Tfn: 0766477138

Besöksadress: Åby
Postadress: Nyköpingsvägen 15, 61630 Åby
Föreståndare: Fredrik Wretman, 076-647 71 38
Placeringsansv: Fredrik Wretman, 076-647 71 38
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 4.1


Målgrupp: Vändpunktens Boendestöd riktar sig till personer som till följd av t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende (ex. kriminalitet) och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel och de krav som ställs i samhället och bedöms ha behov av Boendestöd, förstärkt eller ordinärt.

Behandlingsinnehåll: Hos oss på Vändpunkten i Norrköping bedriver Boendestöd, förstärkt eller ordinärt. Det innebär att klienten får sin chans utifrån sina förutsättningar och att detta sammantaget medför ett bättre liv för klienten.

Ingen blir placerad hos oss på Vändpunkten, vi skapar insatser. Hos oss utformar vi ett erbjudande om att förändra sitt liv tillsammans med oss. Vi tar ansvar för våra klienter och vi hittar rätt verktyg för att skapa rätt förutsättningar.

Boendestödet utformas i samarbete med klient, eventuellt nätverk, uppdragsgivare och Vision Omsorg . Insatsen baseras på behov och risker samt de hänsyn som klienten behöver mötas av. Klienten möter ett fåtal personer från Vision Omsorg och tilldelas en Mentor som jämte Verksamhetschefen på Vändpunkten har det övergripande ansvaret för att nå målen med insatsen. Vi har också sjuksköterska, kurator(med DBT-kompetens) och psykiatriker tillgänglig i verksamheten.

De mål som upprättas utvärderas kontinuerligt av Vision Omsorg. Vision Omsorgs klientperspektiv innebär att vi tar hänsyn till varje individs unika resurser och utifrån dessa skapar flexibla lösningar för insatsen. Det innebär att vi finner rätt metod till rätt person!

https://www.visionomsorg.se/vändpunkten

Platschef: Carolina Regnstrand, 073-067 87 77, carolina.regnstrand@visionomsorg.se
Verksamhetschef: Fredrik Wretman, 076-647 71 38, fredrik.wretman@visionomsorg.se

Geografi: Norrköping med omnejd

Huvudman: Vision Omsorg

Org nr: 556768-5101

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: 1. Förfrågan mottages
2. Möte mellan klient, uppdragsgivare och Vändpunkten bokas. Under det mötet inventeras behov, risker och vi tar gemensamt fram ett förslag på hus stödet ska gå tillväga.
3. Klient och uppdragsgivare återkopplar sedan Vändpunkten om erbjudandet om vård och behandling är fullgott.
4. Beslut om inskrivning sker och klienten flyttar in efter överenskommelse.

"Vändpunkten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall