Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Fontänhuset Bryggan Helsingborg

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Personer med psykiska funktionshinder

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
252 20 HELSINGBORG

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
-

Sjukdomar och Besvär
-