Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Magelungen Helsingborg

Postadress: SE-254 51 HELSINGBORG

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år psykiska/psykosociala svårigheter, Ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska diagnoser
De ungdomar som kommer till oss sker via socialtjänsten, elvhälsan eller BUP.

Geografiskt läge: Maria Park Helsingborg

Övriga upplysningar: Magelungen Utveckling AB erbjuder behandlingshem, dagverksamheter på flera orter i Sverige, träningslägenheter, samt polikliniska kontakter . Vi har även MTFC-team; strukturerad behandling i fosterhem, KBT-enhet samt utredningskompetens.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor