Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Magelungen Helsingborg

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Ungdomar 13-20 år psykiska/psykosociala svårigheter, Ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska diagnoser
De ungdomar som kommer till oss sker via socialtjänsten, elvhälsan eller BUP.

Geografiskt läge

Maria Park Helsingborg

Övriga upplysningar

Magelungen Utveckling AB erbjuder behandlingshem, dagverksamheter på flera orter i Sverige, träningslägenheter, samt polikliniska kontakter . Vi har även MTFC-team; strukturerad behandling i fosterhem, KBT-enhet samt utredningskompetens.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
SE-254 51 HELSINGBORG

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, Tourettes syndrom, Ångestsyndrom