HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stormvarning

Postadress: Trelleborgsgatan 1, SE-252 52 HELSINGBORG

Målgrupp: Ungdomar 13-21 år med utåtagerande/kriminellt beteende.

Geografiskt läge: Helsingborg. Verksamheten centralt belägen. Familjehemmen varierat.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Företagshälsovården/Missbruk
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Målgrupp
Pojkar och flickor