Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

MDFT Sverige AB

Tfn: 040-611 00 41

Postadress: 217 73 MALMÖ

Målgrupp: Ungdomar 13-18 år med drogproblematik

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Kriminalitet
Narkotika
Psykosocial problematik
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor