HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Hassela Familjebehandling Ungdom

Tfn: 046-184380

Besöksadress: Västra Hindbyvägen 18, Malmö


Målgrupp: Ungdomar som hamnar i socialt utsatta situationer, såsom familjekonflikter, drogmissbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, hemmasittande eller skolsvårigheter. Insatsen riktar sig också till unga där Socialtjänsten överväger en placering eller unga på väg hem från en placering.

Behandlingsinnehåll: Hassela Ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år.

Arbetssätt
Till en början består arbetet främst av att skapa en relation och tillsammans med den unge hitta vägar att uppnå målen, för att sedan alltmer handla om att motivera till varaktig förändring, sätta gränser och att tillsammans med den unge reflektera över mönster och handlingar.
Vi samarbetar med andra aktörer kring den unge, såsom skola, arbetsplats, sjukvård, socialtjänst, BUP m.fl. och ser till att dessa kontakter fungerar samt att det som beslutas verkställs.

Samtalen är ett sätt att skapa förståelse, motivation och tilltro till att en förändring är möjlig. Samtalen sker ibland i samband med andra aktiviteter såsom matlagning, promenader och träning. Hassela Ungdom har en stor kunskap om de ungas behov av tillit, tydlighet och struktur. Genom vår långa erfarenhet har vi utformat ett arbetssätt där vi finns till för familjerna utifrån deras livssituation och villkor. Tack vare detta, lyckas vi i stort sett alltid att skapa en arbetsallians.

Behandlarna arbetar lösningsorienterat, har en stor uthållighet och ger sig inte i första taget. Vi har en stor flexibilitet både i det dagliga arbetet och när det gäller matchning i de enskilda uppdragen. Våra behandlare består av en grupp välutbildade socionomer, behandlingspedagoger och kriminologer. Hassela Skåne arbetar aktivt för att arbetsgruppen ska vara heterogen, det vill säga en grupp som har olika erfarenheter och bakgrund. Denna rekryteringsstrategi underlättar matchningen i våra uppdrag.

Kompetens
Behandlarna är vidareutbildade i bland annat FFT, rePULSE, MI, TMO, ART, Trappan och KBT. Hassela Skåne arbetar medvetet för att hålla en hög utbildningsnivå hos anställda och att vara uppdaterade inom ny relevant forskning.

Tillgänglighet
Alla Hassela Skånes behandlare finns tillgängliga för akuta situationer hela dygnet, året runt. Detta innebär en stor trygghet för den unge då det alltid finns någon att vända sig till vid behov.

Org nr: 556620-8806

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Hassela Familjebehandling Ungdom" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor