Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Nämndemansgården öppenvård Malmö

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Öppenvård för kvinnor och män med missbruksproblematik

Geografiskt läge

Malmö

Övriga upplysningar

Vi har också möjlighet att erbjuda stöd till anhöriga.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
217 63 Malmö

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Endast kvinnor

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende