Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

RK Aktiv i Malmö AB

Tfn: 040-96 40 50

Besöksadress: MALMÖ
Postadress: Vilebovägen 25 Q, 217 63 MALMÖ
Föreståndare: Charlotte Carlsson, biträdande föreståndare Robert Kvant, T.A 070-710 97 03, R.K 070-771 22 20
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.4


Målgrupp: Rk Aaktiv är ett alternativ till placering på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet, missbruk, eller som inte fungerar i sin vardag på andra sätt.

Behandlingsinnehåll: RKaktiv är ett öppenvårdsföretag som jobbar med ungdomar. Vår målgrupp är killar och tjejer mellan 12-18 år med olika sorters problem. Det kan vara allt från skolproblem till relationsproblem i hemmet, kriminella kompisar eller att man själv begått brott, att man haft ett missbruk eller har hamnat snett på något annat sätt. Vi jobbar individuellt med ungdomarna, och vår grundtanke är att ungdomar som har roligt och finns i ett sammanhang mår bättre och fungerar bättre. Teoretisk utgångspunkt är KBT-inriktat relationsarbete, systemteori och affektteori. Vi arbetar med positiv förstärkning och motivationsarbete för att åstadkomma normalisering och mening för ungdomarna, och arbetar med ungdomens hela situation.

Geografi: Centrala Malmö.

Huvudman: Robert Kvant

Org nr: 556866-0418

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker genom respektive socialsekreterare.

Språk: Engelska, tyska.

Övriga upplysningar: Kan vårda rörelsehindrade.

"RK Aktiv i Malmö AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO