Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Woodo/Fotfästet i Malmö

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Utslusslägenheter med psykosocialtstöd.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
214 48 MALMÖ

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Missbruk, Narkotikaberoende