HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Woodo/Fotfästet i Malmö

Tfn: 040-685 83 23

Postadress: 214 48 MALMÖ

Målgrupp: Utslusslägenheter med psykosocialtstöd.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Missbruk
Narkotika
Målgrupp
Kvinnor och män