HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Tuna Backe Stödlägenheter

Tfn: 070-438 71 50

Målgrupp: Tuna Backe Stödlägenheter omfattar 6 lägenheter i Nyköping /Oxelösund.
Lägenheterna är belägna i vanliga hyresfastigheter och geografiskt spridda.

Geografiskt läge: Nyköping/Oxelösund

Övriga upplysningar: Tuna Backe stödlägenheter är en utveckling av Tuna Backe HVB med 10 års verksamhet som bakgrund.
I dygnskostnaden vid placering enligt sol /lvu ingår hyra, el, tv, hemförsäkring samt norm om 3800:- .

Lagrum: LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor