Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Tuna Backe Stödlägenheter

Tfn: 070-438 71 50

Målgrupp: Tuna Backe Stödlägenheter omfattar 6 lägenheter i Nyköping /Oxelösund.
Lägenheterna är belägna i vanliga hyresfastigheter och geografiskt spridda.

Geografiskt läge: Nyköping/Oxelösund

Övriga upplysningar: Tuna Backe stödlägenheter är en utveckling av Tuna Backe HVB med 10 års verksamhet som bakgrund.
I dygnskostnaden vid placering enligt sol /lvu ingår hyra, el, tv, hemförsäkring samt norm om 3800:- .

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Psykosocial problematik
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor