Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Tuna Backe Stödlägenheter

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Tuna Backe Stödlägenheter omfattar 6 lägenheter i Nyköping /Oxelösund.
Lägenheterna är belägna i vanliga hyresfastigheter och geografiskt spridda.

Geografiskt läge

Nyköping/Oxelösund

Övriga upplysningar

Tuna Backe stödlägenheter är en utveckling av Tuna Backe HVB med 10 års verksamhet som bakgrund.
I dygnskostnaden vid placering enligt sol /lvu ingår hyra, el, tv, hemförsäkring samt norm om 3800:- .

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Narkotikaberoende, Psykosocial problematik, Ätstörning