Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Magelungen Långbropark

Verksamhetstyp: Öppenvård

Målgrupp

Barn 10-15 år år psykiska/psykosociala svårigheter, Ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska diagnoser
De ungdomar som kommer till oss kommer via socialtjänsten eller BUP (Barn och ungdomspsykiatri) men även föräldrar ringer till oss.

Geografiskt läge

Svedmyra (söderförort Stockholm)

Övriga upplysningar

Magelungen Utveckling AB erbjuder behandlingshem, dagverksamheter på flera orter i Sverige, träningslägenheter, resursboende samt polikliniska kontakter .Kolloverksamheter för barn/ungdomar med särskilda behov.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Stora Mans Väg 11B
125 59 ÄLVSJÖ

Sökkategorier

Lagrum
LVU

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, Tourettes syndrom, Ångestsyndrom