HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Magelungen Långbropark

Tfn: 073 977 35 78

Postadress: Stora Mans Väg 11B, 125 59 ÄLVSJÖ

Målgrupp: Barn 10-15 år år psykiska/psykosociala svårigheter, Ungdomarna kan även ha neuropsykiatriska diagnoser
De ungdomar som kommer till oss kommer via socialtjänsten eller BUP (Barn och ungdomspsykiatri) men även föräldrar ringer till oss.

Geografiskt läge: Svedmyra (söderförort Stockholm)

Övriga upplysningar: Magelungen Utveckling AB erbjuder behandlingshem, dagverksamheter på flera orter i Sverige, träningslägenheter, resursboende samt polikliniska kontakter .Kolloverksamheter för barn/ungdomar med särskilda behov.

Lagrum: LVU

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor